Làm thế nào để biến một Sự Im lặng Ngại Ngùng trở thành một Khoảnh Khắc Thoải Mái

How to Turn an Awkward Silence Into a Moment of Comfort

Dịch giả: Hồng Ngọc – Hiệu đính: Xanh Lam

Discover the untapped power of silences in relationships.

Khám phá tiềm năng ẩn giấu của những khoảng lặng trong các mối quan hệ.

The power of silence is one of the most profound paradoxes that exists in the world of relationships. In our quest for constant communication and endless chatter, we often forget that silence can be just as powerful a tool for connection as words.

Sức mạnh của sự im lặng là một trong những nghịch lý sâu sắc tồn tại trong thế giới của những mối quan hệ. Trong hành trình kiếm tìm sự giao tiếp không ngừng nghỉ và những cuộc chuyện phiếm liên miên, chúng ta thường quên rằng sự im lặng cũng có thể là một công cụ kết nối hữu hiệu tương tự như lời nói. 

Awkward silences are often misunderstood and unfairly criticized. In reality, they are not only perfectly normal but can also be a sign of a healthy relationship. Embracing these moments and learning to turn them into comfortable silences can bring you closer to your partner. When seen in this light, you may start viewing awkward silences as a right of passage rather than untimely speedbumps, as they:

Những sự yên lặng đầy khó xử thường hay bị hiểu lầm và nhận những lời chỉ trích bất công. Nhưng thực tế nó không chỉ là điều rất đỗi bình thường mà còn là dấu hiệu cho thấy một mối quan hệ khỏe mạnh. Dang rộng vòng tay, đón nhận những phút giây này và học cách biến chúng trở thành những những khoảng lặng an yên, thoải mái để đưa bạn sát gần hơn tới người nửa kia của bạn. 

Khi nhìn từ góc độ này, bạn có thể dần thấy những sự im lặng khó xử giống như là một “nghi thức” hay mốc chuyển đổi hơn là những cái gờ giảm tốc phiền toái, bởi chúng:

  • Provide an opportunity for intentionality. According to a study published in the Journal of Applied Psychology, silence creates value in a relationship by providing space for more thoughtful and intentional responses. Rather than rushing to fill the void, we can take a moment to consider what we want to say next.
  • Mang đến cơ hội cho việc giao tiếp có chủ ý: Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tâm lý học Ứng dụng, sự im lặng tạo nên giá trị cho một mối quan hệ bằng cách đem tới nhiều khoảng chứa hơn cho những phản hồi thấu đáo và có chủ tâm. Thay vì vội vàng lấp đầy khoảng trống khó xử đó, chúng ta có thể dành chút thời gian để cân nhắc điều mà mình muốn nói tiếp theo.
  • Yield authenticity and vulnerability. When you stop filling every moment with words, you create space for vulnerability. Sharing silence can be a way to convey trust, showing your partner that you are comfortable enough to be real without constantly seeking approval or validation.
  • Đem lại sự chân thực và mở lòng với những nơi yếu mềm nhất : Khi bạn dừng việc cố gắng lấp đầy mọi giây phút bằng những lời nói không ngớt, thì đó cũng là khi bạn đã tạo ra được một không gian nơi những yếu mềm trong mỗi người có thể được thoải mái bộc lộ. Cùng chia sẻ sự im lặng có thể là một cách để truyền đạt sự tin tưởng, cho người đồng hành của bạn thấy rằng bạn đủ thoải mái để thể hiện sự chân thật nơi bản thân mà không cần phải liên tục kiếm tìm sự tán thành hay chấp thuận từ bên ngoài.
  • Build emotional intimacy. Meaningful connections are built on emotional intimacy and silence can be a powerful tool to nurture it. When you sit together in silence, you create a safe and comfortable environment where both you and your partner can simply be. This creates a sense of togetherness that words alone cannot achieve.
  • Xây dựng sự thân mật cảm xúc: Những mối quan hệ ý nghĩa được xây dựng dựa trên sự thân mật về cảm xúc và sự yên lặng có thể đóng vai trò như một công cụ mạnh mẽ để nuôi dưỡng chúng. Khi hai bạn cùng ngồi với nhau trong yên lặng, bạn tạo nên một môi trường an toàn và thoải mái, nơi mà cả bạn và người đồng hành của bạn có thể “sống” một cách đơn giản, thanh thản. Điều này tạo ra một cảm giác “cùng chung bước” mà khó có thể được diễn đạt bằng lời nói.

Findings from a 2020 study indicate that silence can be an effective and valuable communication tool by itself. The key lies in knowing how to employ it appropriately. Here are three ways to turn awkward moments into comfortable silences.

Những khám phá từ một nghiên cứu năm 2020 nhận định rằng sự im lặng có thể là một công cụ giao tiếp hữu hiệu và có giá trị. Chìa khóa là làm thế nào để sử dụng nó một cách phù hợp. Dưới đây là 3 cách để biến những giây phút tưởng như khó xử trở thành những khoảng lặng thoải mái, dễ chịu:

    1. Practice Relationship Mindfulness

study defines silence as more than just the absence of communication. It’s seen as a deeper quality of presence and active listening. This silence allows for a deep human connection, helping love to emerge through emotions, mental imagery, and sensory experiences, culminating in a therapeutic experience.

      1. Tập thực hành chánh niệm trong mối quan hệ

Một nghiên cứu đã định nghĩa sự im lặng nhiều hơn là chỉ mỗi sự thiếu giao tiếp. Nó được nhìn nhận như là một đặc tính sâu sắc hơn của sự có mặt và chủ động lắng nghe. Sự yên lặng này cho phép mở ra một mối liên kết sâu sắc giữa người với người, giúp tình yêu nảy nở dần qua những xúc cảm, ước mơ, những trải nghiệm giác quan, từ đó tạo ra một trải nghiệm chữa lành. 

Rather than avoiding or feeling uneasy about awkward silences, approach them mindfully. Fully engage in the moment, observing your partner’s non-verbal cues like body language and facial expressions, as well as the overall atmosphere around you.

Hơn là né tránh hay cảm thấy không thoải mái với những khoảng lặng khó xử, thì hãy tiếp cận chúng với sự lưu tâm, với chủ ý. Hãy hoàn toàn đặt mình vào khoảnh khắc, quan sát những tín hiệu không lời từ người đồng hành của bạn như ngôn ngữ cơ thể, các biểu cảm khuôn mặt, cũng như là bầu không khí xung quanh bạn.

You can keep a small notebook or sketchbook handy for these moments. Instead of rushing to speak, use this time to write a brief note or create a simple sketch that captures your emotions or thoughts in that particular moment. You can choose to share these with your partner later, offering a creative way to express yourself and strengthen your connection. This also adds spontaneity to your relationship and promotes meaningful non-verbal communication, creating a space for deeper connection beyond words.

Bạn có thể giữ một quyển sổ hay một quyển ghi chú nhỏ bên mình cho tiện tay hơn với những lúc như vậy. Thay vì vội vàng để nói, hãy sử dụng thời gian này để viết một mẩu ghi chú nhỏ hoặc tạo ra một bản phác nhằm nắm lấy được cảm xúc hay suy nghĩ của bạn trong khoảnh khắc đó. Bạn có thể lựa chọn việc chia sẻ những điều này với bạn đồng hành của bạn vào lúc sau, giúp đưa ra một đường lối sáng tạo cho việc thể hiện bản thân và củng cố mối quan hệ của bạn. Điều này cũng đồng thời thêm sự ngẫu hứng vào mối quan hệ của bạn và thúc đẩy việc giao tiếp không lời có ý nghĩa, tạo ra một không gian cho sự kết nối sâu sắc vượt lên trên cả lời nói. 

     2. Use Touch to Communicate

Physical touch can be a subtle and powerful way to break the ice during awkward silences. A 2023 study revealed that frequent affectionate touch strengthens love between partners. Holding hands, for instance, is a simple yet deeply meaningful gesture that communicates “I’m here with you, and we’re in this together,” without the need for words.

       2. Sử dụng những cái chạm để giao tiếp

Tiếp xúc cơ thể có thể là một cách tinh tế và hữu hiệu để phá băng trong những khoảnh lặng đầy ngại ngùng. Một nghiên cứu năm 2023 đã tiết lộ rằng những đụng chạm âu yếm thường xuyên giúp làm vững mạnh hơn tình yêu giữa các cặp đôi. Việc cầm tay, một ví dụ điển hình, là một cử chỉ đơn giản mà mang đầy ý nghĩa, truyền đạt thông điệp rằng “Mình ở đây cùng với bạn, và chúng ta bước chung con đường này cùng với nhau” mà không cần đến từ ngữ. 

Similarly, a gentle touch on your partner’s shoulder or a warm hug conveys empathy and support when words fall short. It’s a non-verbal way of letting them know that you’re attentive to their feelings and that you’re there for them to lean on.

Tương tự, một cái chạm nhẹ lên vai của đối phương hoặc một cái ôm ấm áp giúp truyền tải lòng đồng cảm và sự ủng hộ khi ta cảm thấy từ ngữ dường như là không đủ. Đó là một cách phi ngôn ngữ để đối phương biết rằng bạn có chú tâm để ý tới cảm xúc của họ và bạn ở đây để họ có thể nương tựa vào.

In essence, affectionate touch allows you and your partner to build intimacy in a way that transcends conversation and verbalization.

Về bản chất, sự đụng chạm âu yếm cho phép bạn và đối phương tạo dựng sự thân mật theo một cách mà vượt lên trên cả sự đối thoại và ngôn ngữ.

    3. Silent Companionship

Silent companionship is a way to enjoy each other’s presence without the need for constant conversation. You can read books, work on personal projects, or simply sit together in companionable peace.

     3. Sự đồng hành trong lặng im

Sự đồng hành trong lặng im là cách để mỗi người tận hưởng sự hiện diện của đối phương mà không cần tới việc nói chuyện liên tiếp. Bạn có thể đọc sách, làm những dự án cá nhân của bạn, hoặc đơn giản là chỉ ngồi cùng nhau trong sự thanh bình.

Alternatively, watching a sunset, stargazing, or taking a leisurely walk hand in hand—these quiet moments can become cherished memories. They offer opportunities for reflection and appreciation of the world around you.

Ngoài ra, các lựa chọn khác như ngắm hoàng hôn, ngắm sao, hoặc cùng nhau đi dạo mà tay trong tay – những khoảnh khắc lặng yên này có thể trở thành những kỉ niệm đáng trân quý. Chúng tạo cơ hội cho việc phản chiếu, ngẫm nghĩ và biết ơn, cảm kích về thế giới xung quanh bạn. 

In essence, embracing silent companionship allows you to relish the simplicity of being together. These quiet times enrich your connection, strengthening it over time.

Về bản chất, đón nhận sự đồng hành trong im lặng cho phép bạn tận hưởng sự bình dị của việc ở bên nhau. Những giây phút yên lặng này giúp bạn làm giàu thêm mối quan hệ, làm nó vững chắc hơn theo thời gian.

Conclusion

Silence should not be feared or overlooked in our relationships. In fact, when harnessed well, it can unlock new dimensions of trust and comfort. So the next time you and your partner are stuck talking in circles, give silence and stillness a shot—you might be surprised by how much you are able to communicate through the quiet.

 Tổng Kết

Sự lặng im không nên e sợ hay bỏ qua trong các mối quan hệ của chúng ta. Thực tế rằng, khi được khai thác và tận dụng tốt, thì nó có thể mở khóa cho những chiều không gian mới của sự tin tưởng và thoải mái, dễ chịu. Vì thế lần tiếp theo mà bạn và nửa kia bị mắc kẹt trong việc nói chuyện vòng vo, liên miên thì hãy cứ để cho sự yên lặng và an tĩnh một cơ hội, biết đâu bạn sẽ thấy ngạc nhiên bởi việc bạn và đối phương có thể giao tiếp nhiều đến mức nào thông qua sự yên lặng đó đấy..

————

Nguồn bài viết: https://www.psychologytoday.com/us/blog/life-in-transition/202310/how-to-turn-an-awkward-silence-into-a-moment-of-comfort

Nguồn ảnh: Puuung artworks

Leave a Reply