TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

“In no order of things is adolescence the simple time of life.”

“”Không có điều gì trong cuộc sống này mà đơn giản, tuổi vị thành niên cũng thế”

 

—Jean Erskine Stewart American Writer, 20th Century

 

Trẻ vị thành niên

Trẻ vị thành niên thường thử nhiều nhân cách khác nhau để tìm kiếm bản sắc riêng của mình. Thế hệ trẻ này là một sợi dây mong manh, truyền tải những điều tốt nhất và xấu nhất của thế hệ cha mẹ họ đến hiện tại. Cuối cùng, chỉ có hai món quà mà cha mẹ có thể để lại cho con là gốc rễ và đôi cánh. Phần này bao gồm hai chương: “Sự phát triển thể chất và nhận thức ở tuổi vị thành niên” và “Sự phát triển xã hội và tâm lý ở độ tuổi vị thành niên”.

Source: Santrock, J. W. (2019). Life-span development (17ed). New York: McGraw-Hill.

Leave a Reply