NGUYỄN THỊ MAI KHUÊ

Nguyễn Thị Mai Khuê Bằng cấp, đào tạo và kinh nghiệm làm việc Roberts Wesleyan University, New York Cử nhân Tâm lý học Cử nhân Hóa học University of Rochester, Strong Memorial Hospital Kỹ thuật viên Tâm thần Cao cấp (Senior Psychiatric Technician) Cảm nhận khi tham gia vào GMHM Khi tham gia với vai […]

Chương 17: Phát triển thể chất ở tuổi lão niên

  Jonathan Swift đã nói, “Không một nhà thông thái nào từng ước mình trẻ hơn.” Không còn nghi ngờ gì nữa, một cơ thể 70 tuổi không còn hoạt động tốt như trước đây. Cũng đúng là nỗi sợ lão hóa của một cá nhân thường lớn hơn mức cần thiết. Khi ngày càng […]

CHƯƠNG 17: SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Ở TUỔI LÃO NIÊN

CHƯƠNG 17: SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Ở TUỔI LÃO NIÊN 1. Tuổi thọ Tuổi thọ trung bình và tuổi thọ tối đa Sơ lão niên (young-old) và vãn lão niên (Oldest-Old) Những thuyết sinh học về lão hóa 2. Quá trình phát triển thể chất ở tuổi lão niên Bộ não lão hóa Giấc […]

Thuật ngữ

Big Five factors of personality 5 Yếu tố lớn của nhân cách   contemporary life-events approach Phương pháp tiếp cận sự kiện cuộc đời đương đại   empty nest syndrome Hội chứng tổ ấm trống rỗng   fight-or-flight Phản ứng chiến hay biến   tend-and-befriend Phản ứng săn sóc-và-làm thân   social clock Đồng hồ […]

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THẾ HỆ

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THẾ HỆ Gia đình rất quan trọng đối với hầu hết mọi người (Pasco Fearon & Roisman, 2017; Sechrist & Fingerman, 2018). Khi 21.000 người trưởng thành từ 40 đến 79 tuổi ở 21 quốc gia được hỏi, “Khi bạn nghĩ về con người của mình, bạn chủ yếu nghĩ […]