SECTION 4: TRẺ MẪU GIÁO

You are troubled at seeing him spend his early years doing nothing. What! Is it nothing to be happy? Is it nothing to skip, to play, to run about all day long? Never in his life will he be so busy as now.

Bạn thấy thật khó khăn khi nhìn cậu ấy dành những năm đầu đời vô ích, chẳng làm gì cả. Gì cơ? Có phải chẳng làm gì cả ở đây là làm việc trở nên hạnh phúc? Có phải là vô nghĩa khi nhảy nhót, chơi đùa, chạy tung tăng cả ngày dài? Sẽ không bao giờ trong cuộc đời cậu ấy bận rộn như bây giờ.

 —Jean Jacques Rousseau Swiss-born French Philosopher, 18th Century

Early Childhood

 

Trong tuổi mẫu giáo, bài thơ tuyệt vời nhất chưa kể của ta là khi mới 4 tuổi. Chúng ta tung tăng chạy nhảy chơi cả buổi trời, chưa bao giờ trong đời bận rộn đến thế, bận bịu là điều mà chúng ta chưa biết được. Ai biết được những suy nghĩ của chúng ta, những suy nghĩ mà chúng ta đã tạo ra thành những câu chuyện thần thoại nhỏ của riêng mình? Những suy nghĩ, hình ảnh và những bức vẽ của chúng ta đã được chắp cánh. Những bông hoa nở rộ của trái tim ta, không một ngọn gió nào có thể chạm tới. Thế giới nhỏ bé của chúng ta mở rộng khi chúng ta khám phá ra những nơi ẩn náu mới và những con người mới. Khi chúng ta nói “Tôi,” chúng ta muốn nói đến một cái gì đó hoàn toàn độc đáo, không lẫn lộn với bất kỳ cái gì khác. Phần này bao gồm hai chương: “Phát triển thể chất và nhận thức trong tuổi mẫu giáo” và “Phát triển cảm xúc xã hội trong tuổi mẫu giáo.”

Source: Santrock, J. W. (2019). Life-span development (17ed). New York: McGraw-Hill.

Leave a Reply