PHỤ LỤC: Nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển vòng đời

PHỤ LỤC: Nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển vòng đời

Lĩnh vực phát triển vòng đời cung cấp một phạm vi nghề nghiệp rộng đáng kinh ngạc mà có thể mang lại công việc cực kỳ hài lòng. Các giáo sư đại học giảng dạy các khóa học trong nhiều lĩnh vực phát triển vòng đời. Giáo viên truyền đạt kiến thức, hiểu biết và kỹ năng cho trẻ em và thanh thiếu niên. Các nhà tham vấn, nhà tâm lý học lâm sàng, y tá và bác sĩ giúp mọi người ở các độ tuổi khác nhau ứng phó hiệu quả hơn với cuộc sống và cải thiện sức khỏe.

Những nghề nghiệp này và nhiều nghề nghiệp khác liên quan đến phát triển vòng đời mang lại nhiều tưởng thưởng. Bằng cách làm việc trong lĩnh vực phát triển vòng đời, bạn có thể giúp mọi người cải thiện cuộc sống, hiểu bản thân và những người khác tốt hơn, có thể nâng cao trình độ kiến thức trong lĩnh vực này và có khoảng thời gian thú vị khi bạn làm việc. Nhiều nghề nghiệp trong phát triển vòng đời được trả lương khá cao. Ví dụ, các nhà tâm lý học thu nhập cao hơn mức lương trung bình ở Hoa Kỳ.

Nếu bạn đang xem xét một nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển vòng đời, bạn có muốn làm việc với trẻ sơ sinh/nhũ nhi không? Trẻ em? thanh thiếu niên? Người cao tuổi? Khi bạn đi qua những khái niệm này, hãy cố gắng dành thời gian với những người ở các độ tuổi khác nhau. Quan sát hành vi của họ. Nói chuyện với họ về cuộc sống của họ. Hãy suy nghĩ xem bạn có muốn làm việc với những người ở độ tuổi này trong công việc của cuộc đời bạn hay không.

Ngoài ra, để tìm hiểu về nghề nghiệp trong phát triển vòng đời, bạn có thể nói chuyện với những người làm nhiều công việc khác nhau. Ví dụ: nếu bạn quan tâm đến việc trở thành nhà tham vấn học đường, hãy gọi điện đến trường, yêu cầu nói chuyện với nhà tham vấn và sắp xếp một cuộc hẹn để thảo luận về nghề nghiệp và công việc của nhà thám vấn. Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành y tá, hãy gọi cho bộ phận điều dưỡng tại bệnh viện và sắp xếp một cuộc hẹn để nói chuyện với điều phối viên điều dưỡng về nghề y tá/điều dưỡng.

Một cách khác để khám phá nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển vòng đời là làm một công việc liên quan khi bạn đang học đại học. Nhiều trường cao đẳng và đại học cung cấp cơ hội thực tập hoặc kinh nghiệm làm việc khác cho sinh viên chuyên ngành trong các lĩnh vực cụ thể. Tín chỉ hoặc tiền lương có thể được tính cho một số công việc này. Hãy tận dụng những cơ hội này. Chúng có thể giúp bạn quyết định xem đây có phải là nghề nghiệp phù hợp với bạn hay không và chúng có thể giúp bạn đăng ký vào trường cao học nếu bạn quyết định muốn theo học.

Bằng cấp cao không hoàn toàn cần thiết đối với một số nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển vòng đời, nhưng thông thường bạn có thể mở rộng đáng kể các cơ hội (và thu nhập) của mình bằng cách lấy bằng tốt nghiệp. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể muốn học cao học, hãy nói chuyện với một hoặc nhiều giáo sư về sở thích của bạn, giữ điểm trung bình cao, tham gia các khóa học phù hợp và nhận ra rằng bạn có thể sẽ cần tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp vào một số thời điểm. điểm

Trong các phần sắp tới, chúng tôi sẽ liệt kê một số nghề nghiệp trong bốn lĩnh vực: giáo dục/nghiên cứu; lâm sàng/tham vấn; y tế/điều dưỡng/phát triển thể chất; và gia đình/các mối quan hệ. Đây không phải là những lựa chọn nghề nghiệp duy nhất trong lĩnh vực phát triển vòng đời, nhưng các thông tin sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về những cơ hội có sẵn. Đối với mỗi nghề nghiệp, chúng tôi sẽ mô tả công việc và thông tin về hàm lượng giáo dục cần thiết và bản chất của quá trình đào tạo. Chúng tôi cũng cung cấp tiêu đề các chương sau một số mục, để giúp bạn tìm thấy phần Liên hệ với Nghề nghiệp, hồ sơ nghề nghiệp của những người nắm giữ một số vị trí này. Trang web của cuốn sách này cung cấp thông tin chi tiết hơn về những nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển vòng đời.

Education/Research/Giáo dục/Nghiên cứu

Nhiều nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển vòng đời liên quan đến giáo dục hoặc nghiên cứu. Các cơ hội từ giáo sư đại học đến giáo viên mầm non đến nhà tâm lý học đường.

College/University Professor/Giáo sư, giảng viên cao đẳng, đại học

Các giáo sư giảng dạy các khóa học về phát triển vòng đời tại nhiều loại hình tổ chức, bao gồm các trường đại học nghiên cứu cấp bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, các chương trình phát triển vòng đời, các trường đại học bốn năm không có chương trình sau đại học và các trường cao đẳng cộng đồng. Các khóa học về phát triển vòng đời được cung cấp trong nhiều chương trình và trường học khác nhau, bao gồm tâm lý học, giáo dục, điều dưỡng, nghiên cứu về trẻ em và gia đình, công tác xã hội và y học. Ngoài việc giảng dạy ở cấp đại học hoặc sau đại học (hoặc cả hai), các giáo sư có thể tiến hành nghiên cứu, cố vấn cho sinh viên hoặc chỉ đạo nghiên cứu của họ và phục vụ trong các hội đồng của trường cao đẳng hoặc đại học. Nghiên cứu là một phần trong mô tả công việc của giáo sư tại hầu hết các trường đại học cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ, nhưng một số giáo sư đại học không tiến hành nghiên cứu và thay vào đó tập trung vào giảng dạy

Giảng dạy về phát triển vòng đời tại một trường cao đẳng hoặc đại học thường luôn yêu cầu bằng tiến sĩ hoặc bằng thạc sĩ. Lấy bằng tiến sĩ thường mất bốn đến sáu năm; bằng thạc sĩ yêu cầu khoảng hai năm. Quá trình đào tạo bao gồm tham gia các khóa học sau đại học, học cách tiến hành nghiên cứu, tham dự và trình bày các bài báo tại các cuộc họp chuyên môn. Nhiều sinh viên tốt nghiệp làm trợ lý giảng dạy hoặc nghiên cứu cho các giáo sư trong mối quan hệ học việc giúp họ trở thành giáo viên và nhà nghiên cứu có năng lực. Đọc tiểu sử của các giáo sư trong các chương “Phát triển cảm xúc xã hội ở tuổi trung niên” và “Phát triển cảm xúc xã hội ở tuổi lão niên”.

Researcher/Nhà nghiên cứu

Một số cá nhân trong lĩnh vực phát triển vòng đời làm việc ở các vị trí nghiên cứu. Họ có thể làm việc cho một trường đại học, một cơ quan chính phủ như Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, hoặc tư nhân trong ngành công nghiệp. Họ tạo ra các ý tưởng nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu và thường cố gắng xuất bản nghiên cứu trên một tạp chí khoa học. Một nhà nghiên cứu thường làm việc với sự hợp tác của các nhà nghiên cứu khác. Một nhà nghiên cứu có thể dành phần lớn thời gian của mình trong phòng thí nghiệm; một nhà nghiên cứu khác có thể làm việc thực địa, chẳng hạn như trong trường học, bệnh viện, v.v. Hầu hết các nhà nghiên cứu về phát triển vòng đời đều có bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ.

Elementary or Secondary School Teacher/Giáo viên tiểu học hoặc trung học

Giáo viên tiểu học và trung học dạy một hoặc nhiều môn học, chuẩn bị chương trình giảng dạy, làm bài kiểm tra, cho điểm, theo dõi sự tiến bộ của học sinh, tiến hành họp phụ huynh-giáo viên và tham dự hội thảo. Trở thành giáo viên tiểu học hoặc trung học yêu cầu tối thiểu phải có bằng đại học. Quá trình đào tạo bao gồm tham gia nhiều khóa học với chuyên ngành chính hoặc chuyên ngành giáo dục cũng như hoàn thành việc giảng dạy thực hành có giám sát.

Exceptional Children (Special Education) Teacher /Giáo viên giáo dục đặc biệt

Giáo viên của trẻ đặc biệt dành thời gian tập trung với những đứa trẻ có khuyết tật như ADHD, thiểu năng trí tuệ hoặc bại não hoặc với những đứa trẻ có năng khiếu. Thông thường, một số công việc của họ diễn ra bên ngoài lớp học thông thường và một số công việc đó diễn ra bên trong lớp học. Giáo viên của trẻ đặc biệt làm việc chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm lớp bình thường của học sinh và phụ huynh để tạo ra chương trình giáo dục tốt nhất cho học sinh. Giáo viên của trẻ đặc biệt thường tiếp tục công việc giáo dục của họ sau khi lấy bằng đại học và lấy bằng thạc sĩ.

Early Childhood Educator/Nhà giáo dục mầm non

Các nhà giáo dục mầm non làm việc tại các khoa của trường đại học và thường giảng dạy tại các trường cao đẳng cộng đồng cấp bằng cao đẳng về giáo dục mầm non. Họ có tối thiểu bằng thạc sĩ trong lĩnh vực của họ. Ở trường sau đại học, họ tham gia các khóa học về giáo dục mầm non và được đào tạo giám sát trong các chương trình chăm sóc trẻ em hoặc mầm non

Preschool/Kindergarten Teacher/ Giáo viên mầm non/mẫu giáo

Giáo viên mầm non (preschool teachers) chủ yếu dạy trẻ 4 tuổi, giáo viên mẫu giáo (kindergarten teachers) chủ yếu dạy trẻ 5 tuổi. Họ thường có bằng đại học về giáo dục, chuyên về giáo dục mầm non. Thường phải có chứng nhận của tiểu bang để trở thành giáo viên mầm non hoặc mẫu giáo.

Family and Consumer Science Educator/Nhà giáo dục khoa học gia đình và tiêu dùng

Các nhà giáo dục khoa học gia đình và tiêu dùng (Family and consumer science educators) có thể chuyên về giáo dục mầm non hoặc hướng dẫn học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông về các vấn đề như dinh dưỡng, mối quan hệ giữa các cá nhân, tình dục, làm cha mẹ và phát triển con người. Hàng trăm trường cao đẳng và đại học trên khắp Hoa Kỳ cung cấp các chương trình cấp bằng hai và bốn năm về khoa học gia đình và tiêu dùng. Các chương trình này thường yêu cầu thực tập. Các khóa học giáo dục bổ sung có thể cần thiết để có được chứng chỉ giảng dạy. Một số nhà giáo dục gia đình và tiêu dùng tiếp tục học cao học để được đào tạo thêm, cung cấp nền tảng cho các công việc có thể có trong giảng dạy hoặc nghiên cứu ở trường đại học. Đọc hồ sơ của một nhà giáo dục về khoa học tiêu dùng và gia đình trong chương “Phát triển thể chất và nhận thức ở tuổi vị thành niên”.

Educational Psychologist/Nhà tâm lý học giáo dục

Các nhà tâm lý học giáo dục thường giảng dạy ở trường cao đẳng hoặc đại học và tiến hành nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau của tâm lý giáo dục như học tập, động lực, quản lý lớp học và đánh giá. Họ giúp đào tạo sinh viên cho các vị trí trong tâm lý giáo dục, tâm lý học đường và giảng dạy. Hầu hết các nhà tâm lý học giáo dục đều có bằng tiến sĩ giáo dục, yêu cầu từ 4 đến 6 năm làm việc sau đại học. Đọc hồ sơ của một nhà tâm lý học giáo dục trong chương 1 “Dẫn nhập”.

School Psychologist/Nhà tâm lý học đường

Các nhà tâm lý học đường tập trung vào việc cải thiện sức khỏe tâm lý và trí tuệ của học sinh tiểu học, trung học cơ sở/trung học cơ sở và trung học phổ thông. Họ đưa ra các bài kiểm tra tâm lý, phỏng vấn học sinh và phụ huynh, tham khảo ý kiến ​​của giáo viên và có thể tham vấn cho học sinh và gia đình. Họ có thể làm việc tại một văn phòng tập trung trong một khu học chánh hoặc tại một hoặc nhiều trường học.

Các nhà tâm lý học đường thường có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ về tâm lý học đường. Sau đại học, họ tham gia các khóa học về tham vấn, đánh giá, học tập và các lĩnh vực giáo dục và tâm lý khác

Gerontologist/Nhà nghiên cứu lão khoa

Các nhà nghiên cứu lão khoa thường làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu ở một số chi nhánh của chính phủ liên bang hoặc tiểu bang. Họ chuyên nghiên cứu về lão hóa, đặc biệt tập trung vào các chương trình của chính phủ dành cho người lớn tuổi, chính sách xã hội và cung cấp dịch vụ cho người lớn tuổi. Trong nghiên cứu của mình, các nhà lão khoa xác định các vấn đề cần nghiên cứu, thu thập dữ liệu, giải thích kết quả và đưa ra khuyến nghị cho chính sách xã hội. Hầu hết các nhà nghiên cứu lão khoa đều có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ và đã tập trung công trình vào sự phát triển và lão hóa của người trưởng thành.

Clinical/Counseling Lâm sàng/tham vấn

Rất nhiều công việc lâm sàng và tham vấn có liên quan đến phát triển vòng đời. Chúng bao gồm từ nhà tâm lý học lâm sàng trẻ em đến nhà tham vấn chất gây nghiện vị thành niên đến bác sĩ tâm thần lão khoa.

Clinical Psychologist/Nhà tâm lý học lâm sàng

Các nhà tâm lý học lâm sàng tìm cách giúp đỡ những người có các vấn đề về tâm lý. Họ làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm cao đẳng và đại học, phòng khám, trường y và cơ sở hành nghề tư nhân. Một số nhà tâm lý học lâm sàng chỉ tiến hành trị liệu tâm lý; những người khác làm đánh giá tâm lý và trị liệu tâm lý; một số cũng làm nghiên cứu. Các nhà tâm lý học lâm sàng có thể chuyên về một nhóm tuổi cụ thể, chẳng hạn như trẻ em (nhà tâm lý học lâm sàng trẻ em) hoặc người lớn tuổi (thường được gọi là nhà tâm lý học lão khoa).

Các nhà tâm lý học lâm sàng có bằng tiến sĩ PhD (liên quan đến đào tạo lâm sàng và nghiên cứu) hoặc Psy.D (chỉ liên quan đến đào tạo lâm sàng). Quá trình đào tạo sau đại học này thường kéo dài từ 5 đến 7 năm và bao gồm các khóa học về tâm lý học lâm sàng và một năm thực tập có giám sát trong một môi trường được công nhận cho đến khi kết thúc khóa đào tạo. Nhiều nhà tâm lý lâm sàng lão khoa theo đuổi một hoặc hai năm đào tạo sau tiến sĩ. Hầu hết các tiểu bang yêu cầu các nhà tâm lý học lâm sàng phải vượt qua bài kiểm tra để được cấp phép trong tiểu bang và để có thể gọi họ là nhà tâm lý học lâm sàng. Đọc hồ sơ của một nhà tâm lý học lâm sàng trong chương “Sự phát triển trước sinh và chào đời”.

Psychiatrist/Bác sĩ tâm thần

Các bác sĩ tâm thần lấy bằng y khoa và sau đó thực tập nội trú trong khoa tâm thần học. Trường y mất khoảng bốn năm và nội trú tâm thần thêm ba đến bốn năm nữa. Không giống như hầu hết các nhà tâm lý học (những người không học trường y), bác sĩ tâm thần có thể chỉ định thuốc cho khách hàng. (Gần đây, một số bang đã trao cho các nhà tâm lý học lâm sàng quyền kê đơn thuốc.)

Giống như các nhà tâm lý học lâm sàng, bác sĩ tâm thần có thể chuyên làm việc với trẻ em (tâm thần học trẻ em) hoặc với người lớn tuổi (tâm thần lão khoa). Bác sĩ tâm thần có thể làm việc trong các trường y khoa với vai trò giảng dạy và nghiên cứu, trong phòng khám y tế hoặc bệnh viện, hoặc trong phòng khám tư nhân. Ngoài việc chỉ định thuốc để giúp cải thiện cuộc sống của những người có vấn đề về tâm lý, một số bác sĩ tâm thần cũng có thể tiến hành trị liệu tâm lý. Đọc hồ sơ của một bác sĩ tâm thần trẻ em trong chương “Phát triển cảm xúc xã hội trong tuổi nhi đồng”.

Counseling Psychologist/Nhà tâm lý học tham vấn

Các nhà tâm lý học tham vấn làm việc trong cùng một môi trường như các nhà tâm lý học lâm sàng và có thể thực hiện trị liệu tâm lý, giảng dạy hoặc tiến hành nghiên cứu. Nhiều nhà tư vấn tâm lý không thực hiện trị liệu với những người mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng, chẳng hạn như tâm thần phân liệt.

Các nhà tâm lý học tham vấn trải qua quá trình đào tạo giống như các nhà tâm lý học lâm sàng, nhưng là trong một chương trình sau đại học về tham vấn chứ không phải là tâm lý học lâm sàng. Các nhà tâm lý học tham vấn có bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ. Họ cũng phải trải qua một thủ tục cấp phép. Một loại bằng thạc sĩ về tham vấn dẫn đến việc định đanh nhà tham vấn chuyên nghiệp được cấp phép.

School Counselor/Nhà tham vấn học đường

Nhà tham vấn học đường giúp học sinh đối phó với các vấn đề về thích nghi, xác định khả năng và sở thích của các em, phát triển các kế hoạch học tập và khám phá các lựa chọn nghề nghiệp. Trọng tâm của công việc phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ em. Các nhà tham vấn trường trung học thường tư vấn cho học sinh về đào tạo nghề và kỹ thuật và các yêu cầu tuyển sinh vào đại học, cũng như về việc làm bài kiểm tra đầu vào, nộp đơn xin hỗ trợ tài chính và chọn chuyên ngành. Các nhà tham vấn ở trường tiểu học chủ yếu tham vấn cho học sinh về các vấn đề xã hội và cá nhân. Họ có thể quan sát trẻ em trong lớp học và khi chơi như một phần công việc của mình. Nhà tham vấn học đường có thể làm việc với từng học sinh, theo nhóm nhỏ hoặc thậm chí trong lớp học. Họ thường tham khảo ý kiến của phụ huynh, giáo viên và ban giám hiệu nhà trường khi cố gắng giúp đỡ học sinh. Nhà tham vấn học đường thường có bằng thạc sĩ về tham vấn.

Career Counselor / Nhà tham vấn nghề nghiệp n

Nhà tham vấn nghề nghiệp giúp các cá nhân xác định các lựa chọn nghề nghiệp tốt nhất của họ và hướng dẫn họ nộp đơn xin việc. Họ có thể làm việc trong ngành công nghiệp tư nhân hoặc tại một trường cao đẳng hoặc đại học. Họ thường phỏng vấn các cá nhân và cho họ làm các bài kiểm tra về hướng nghiệp và/hoặc tâm lý để xác định nghề nghiệp phù hợp với sở thích và khả năng. Đôi khi họ giúp các cá nhân tạo sơ yếu lý lịch hoặc thực hiện các cuộc tập phỏng vấn để giúp họ cảm thấy thoải mái trong cuộc phỏng vấn xin việc. Họ có thể sắp xếp và quảng bá các hội chợ việc làm hoặc các sự kiện tuyển dụng khác để giúp các cá nhân có được việc làm.

Rehabilitation Counselor/ Nhà tham vấn phục hồi chức năng

Nhà tham vấn phục hồi chức năng làm việc với các cá nhân để xác định các lựa chọn nghề nghiệp, phát triển các kỹ năng thích nghi và ứng phó để tối đa hóa sự độc lập và giải quyết các vấn đề do khuyết tật gây ra. Bằng thạc sĩ về tham vấn phục hồi hoặc hướng dẫn hoặc tham vấn tâm lý thường được coi là yêu cầu giáo dục tối thiểu.

Social Worker / Nhân viên công tác xã hội

Nhiều nhân viên công tác xã hội tham gia vào việc giúp đỡ những người gặp khó khăn về kinh tế hoặc xã hội. Họ có thể điều tra, đánh giá và cố gắng khắc phục các trường hợp lạm dụng, bỏ bê, gây nguy hiểm hoặc tranh chấp trong gia đình được báo cáo. Họ có thể can thiệp vào các gia đình và cung cấp các dịch vụ tham vấn và giới thiệu cho các cá nhân và gia đình. Một số nhân viên xã hội chuyên về một lĩnh vực nhất định. Ví dụ, một nhân viên xã hội y tế có thể điều phối các dịch vụ hỗ trợ cho những người khuyết tật lâu dài; nhân viên công tác xã hội chăm sóc gia đình thường làm việc với các gia đình có trẻ em hoặc người lớn tuổi cần các dịch vụ hỗ trợ. Nhân viên công tác xã hội thường làm việc cho các cơ quan được tài trợ công ở cấp thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia, mặc dù ngày càng nhiều họ làm việc trong khu vực tư nhân trong các lĩnh vực như cai nghiện ma túy và tham vấn gia đình.

Nhân viên công tác xã hội tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp từ một trường công tác xã hội bao gồm các khóa học về xã hội học và tâm lý học. Một số nhân viên công tác xã hội cũng có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Ví dụ, nhân viên công tác xã hội y tế có bằng thạc sĩ về công tác xã hội (M.S.W.) và hoàn thành khóa học sau đại học cũng như kinh nghiệm lâm sàng được giám sát trong môi trường y tế.

Drug Counselor / Nhà tham vấn chất gây nghiện

Các nhà tham vấn về chất gây nghiện tham vấn cho những người có vấn đề về lạm dụng chất gây nghiện. Một số nhà vấn chất gây nghiện chuyên làm việc với thanh thiếu niên hoặc người lớn tuổi. Họ có thể làm việc trên cơ sở cá nhân với người lạm dụng chất gây nghiện hoặc tiến hành trị liệu theo nhóm. Họ có thể làm việc trong lĩnh vực hành nghề tư nhân, với cơ quan chính phủ của tiểu bang hoặc liên bang, cho một công ty hoặc trong bệnh viện.

Ở mức tối thiểu, nhà tham vấn về chất gây nghiện hoàn thành chương trình liên kết hoặc chứng chỉ. Nhiều người có bằng đại học về tham vấn lạm dụng chất gây nghiện, và một số có bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Hầu hết các tiểu bang cung cấp một thủ tục chứng nhận để có được giấy phép hành nghề tham vấn chất gây nghiện.

Medical/Nursing/Physical Development / Y tế/Điều dưỡng/Phát triển thể chất

Lĩnh vực nghề nghiệp chính thứ ba này trong lĩnh vực phát triển vòng đời bao gồm nhiều lựa chọn trong lĩnh vực y tế và điều dưỡng, cũng như các công việc tập trung vào việc cải thiện một số khía cạnh của sự phát triển thể chất của một người.

Obstetrician/Gynecologist / Bác sĩ sản khoa/bác sĩ phụ khoa

Bác sĩ sản khoa/bác sĩ phụ khoa quy định việc chăm sóc trước  và sau sinh, thực hiện việc sinh nở trong các trường hợp thai sản, và điều trị các bệnh và chấn thương của hệ thống sinh sản nữ. Trở thành một bác sĩ sản khoa/bác sĩ phụ khoa đòi hỏi phải có bằng y khoa cộng với ba đến năm năm nội trú về khoa sản/phụ khoa. Bác sĩ sản khoa có thể làm việc tại phòng khám tư nhân, phòng khám y tế, bệnh viện hoặc trường y.

Pediatrician /Bác sĩ nhi khoa

Bác sĩ nhi khoa theo dõi sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, làm việc để ngăn ngừa bệnh tật hoặc thương tích, giúp trẻ đạt được sức khỏe tối ưu và điều trị cho trẻ có vấn đề về sức khỏe. Bác sĩ nhi khoa đã có bằng y khoa và hoàn thành chương trình nội trú từ ba đến năm năm về nhi khoa

Bác sĩ nhi khoa có thể làm việc trong phòng khám tư nhân hoặc tại phòng khám y tế, bệnh viện hoặc trường y. Nhiều bác sĩ nhi khoa trong khoa của các trường y cũng giảng dạy và tiến hành nghiên cứu về sức khỏe và bệnh tật của trẻ em. Đọc hồ sơ của một bác sĩ nhi khoa trong chương “Phát triển thể chất của trẻ nhũ nhi/sơ sinh”.

Geriatric Physician /Bác sĩ lão khoa

Các bác sĩ lão khoa chẩn đoán các vấn đề y tế của người lớn tuổi, đánh giá các lựa chọn điều trị và đưa ra các khuyến nghị về chăm sóc điều dưỡng hoặc các sắp xếp khác. Họ có bằng y khoa và có thời gian thực tập từ ba đến năm năm trong khoa lão khoa. Giống như các bác sĩ khác, bác sĩ lão khoa có thể làm việc trong phòng khám tư nhân hoặc tại phòng khám y tế, bệnh viện hoặc trường y. Những người trong môi trường trường y không chỉ có thể điều trị cho người lớn tuổi mà còn dạy các bác sĩ tương lai và tiến hành nghiên cứu.

Neonatal Nurse /Điều dưỡng sơ sinh

Neonatal nurses deliver care to newborn infants. They may work with infants born under normal circumstances or premature and critically ill neo[1]nates. A minimum of an undergraduate degree in nursing with a specialization in the newborn is re[1]quired. This training involves coursework in nurs[1]ing and the biological sciences, as well as supervised clinical experiences.

Điều dưỡng sơ sinh cung cấp dịch vụ chăm sóc cho trẻ sơ sinh. Họ có thể làm việc với trẻ sơ sinh được sinh ra trong hoàn cảnh bình thường hoặc trẻ sơ sinh sinh non và bị bệnh nặng. Cần có tối thiểu bằng đại học về điều dưỡng với chuyên môn về trẻ sơ sinh. Khóa đào tạo này bao gồm các môn học về điều dưỡng và khoa học sinh học, cũng như các kinh nghiệm lâm sàng được giám sát.

Nurse-Midwife /Điều dưỡng – nữ hộ sinh

Điều dưỡng-nữ hộ sinh xây dựng và cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện cho các bà mẹ tương lai khi họ chuẩn bị sinh con, hướng dẫn họ trong quá trình sinh nở và chăm sóc họ sau khi sinh. Điều dưỡng-nữ hộ sinh cũng có thể chăm sóc trẻ sơ sinh, tư vấn cho cha mẹ về sự phát triển và nuôi dạy trẻ sơ sinh, đồng thời hướng dẫn về các thực hành sức khỏe. Trở thành điều dưỡng-nữ hộ sinh thường đòi hỏi phải có bằng đại học từ một trường điều dưỡng. Điều dưỡng-nữ hộ sinh thường làm việc trong môi trường bệnh viện. Đọc hồ sơ của điều dưỡng trước sinh trong chương “Phát triển trước sinh và sinh nở”.

Pediatric Nurse / Điều dưỡng nhi khoa

Các điều dưỡng nhi khoa theo dõi sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, làm việc để ngăn ngừa bệnh tật hoặc thương tích và giúp trẻ đạt được sức khỏe tối ưu. Họ có thể làm việc trong bệnh viện, trường điều dưỡng hoặc với bác sĩ nhi khoa tại phòng khám tư nhân hoặc tại phòng khám y tế.

Điều dưỡng nhi khoa có bằng điều dưỡng phải mất từ ​​hai đến năm năm để hoàn thành. Họ tham gia các khóa học về khoa học sinh học, chăm sóc điều dưỡng và nhi khoa, thường là ở trường điều dưỡng. Họ cũng trải qua các trải nghiệm lâm sàng có giám sát trong môi trường y tế. Một số điều dưỡng viên khoa tiếp tục lấy bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ về điều dưỡng nhi khoa.

Geriatric Nurse /Điều dưỡng lão khoa

Các điều dưỡng lão khoa tìm cách ngăn ngừa hoặc can thiệp vào các vấn đề sức khỏe mãn tính hoặc cấp tính của người lớn tuổi. Họ có thể làm việc trong bệnh viện, viện dưỡng lão, trường dạy điều dưỡng, hoặc với các chuyên gia y tế lão khoa hoặc bác sĩ tâm thần tại phòng khám y tế hoặc phòng khám tư nhân. Giống như điều dưỡng nhi, điều dưỡng lão khoa tham gia các khóa học tại trường điều dưỡng và lấy bằng điều dưỡng, mất từ ​​hai đến năm năm. Họ hoàn thành các khóa học về khoa học sinh học, chăm sóc điều dưỡng và sức khỏe tâm thần cũng như đào tạo lâm sàng có giám sát trong môi trường lão khoa. Họ cũng có thể lấy bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong chuyên ngành của họ. Đọc tiểu sử của một điều dưỡng viên lão khoa trong chương “Phát triển thể chất ở tuổi trung niên”.

Physical Therapist /Nhà vật lý trị liệu

Các nhà trị liệu vật lý làm việc với những người gặp vấn đề về thể chất do bệnh tật hoặc chấn thương để giúp họ hoạt động hiệu quả nhất có thể. Họ có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia khác và điều phối các dịch vụ cho cá nhân đó. Nhiều nhà vật lý trị liệu làm việc với mọi người ở mọi lứa tuổi, mặc dù một số người chuyên làm việc với một nhóm tuổi cụ thể, chẳng hạn như trẻ em hoặc người lớn tuổi.

Các nhà trị liệu vật lý thường có bằng tốt nghiệp về vật lý trị liệu và được nhà nước cấp phép. Họ tham gia các khóa học và trải qua đào tạo có giám sát về vật lý trị liệu.

Occupational Therapist /Nhà trị liệu phục hồi

Các nhà trị liệu phục hồi bắt đầu đánh giá các khách hàng bị suy giảm khác nhau và quản lý việc điều trị của họ. Họ giúp mọi người lấy lại, phát triển và xây dựng các kỹ năng quan trọng cho hoạt động chức năng độc lập, sức khỏe, an lạc, an toàn và hạnh phúc. Một “Nhà trị liệu phục hồi có đăng ký” (OTR) phải có bằng thạc sĩ và/hoặc tiến sĩ với trình độ học vấn từ hai đến sáu năm. Đào tạo bao gồm các khóa trị liệu phục hồi trong một chương trình chuyên biệt. Chứng nhận quốc gia là bắt buộc và giấy phép/đăng ký là bắt buộc ở một số tiểu bang.

Therapeutic/Recreation Therapist /Nhà trị liệu giải trí

Các nhà trị liệu giải trí duy trì hoặc cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người có nhu cầu đặc biệt thông qua can thiệp, giáo dục giải trí và giải trí. Họ làm việc trong bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, cơ quan chính quyền địa phương, chương trình thanh thiếu niên có nguy cơ và các cơ sở khác. Trở thành một nhà trị liệu giải trí đòi hỏi phải có bằng đại học với các khóa học về nghiên cứu giải trí và tập trung vào giải trí trị liệu. Chứng chỉ quốc gia thường được yêu cầu. Các khóa học về giải phẫu học, giáo dục đặc biệt và tâm lý học đều có ích.

Audiologist /Chuyên gia thính học

Các chuyên gia thính học đánh giá và xác định sự hiện diện và mức độ nghiêm trọng của tình trạng mất thính lực, cũng như các vấn đề về thăng bằng. Họ có thể làm việc trong phòng khám y tế, với bác sĩ hành nghề tư nhân, trong bệnh viện hoặc trong trường y.

Chuyên gia thính học hoàn thành khóa học và đào tạo có giám sát để kiếm được tối thiểu bằng đại học về khoa học thính giác. Một số chuyên gia thính học cũng có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Speech Therapist /Nhà trị liệu ngôn ngữ

Các nhà trị liệu ngôn ngữ xác định, đánh giá và điều trị các vấn đề về ngôn ngữ và lời nói. Họ có thể làm việc với bác sĩ, nhà tâm lý học, nhân viên xã hội và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác theo cách tiếp cận nhóm để giúp đỡ các cá nhân có vấn đề về thể chất hoặc tâm lý liên quan đến lời nói và ngôn ngữ. Một số nhà trị liệu ngôn ngữ chuyên làm việc với các cá nhân ở một độ tuổi cụ thể hoặc những người mắc một loại rối loạn ngôn ngữ cụ thể. Các nhà trị liệu ngôn ngữ có tối thiểu bằng đại học về khoa học nghe và nói hoặc về một loại rối loạn giao tiếp cụ thể. Họ có thể làm việc trong phòng khám tư nhân, bệnh viện và trường y, và các cơ quan chính phủ.

Genetic Counselor / Nhà tham vấn di truyền

Nhà tham vấn di truyền xác định và tham vấn cho các gia đình có nguy cơ mắc các rối loạn di truyền. Họ làm việc với tư cách là thành viên của nhóm chăm sóc sức khỏe, cung cấp thông tin và hỗ trợ cho các gia đình có thành viên bị khuyết tật hoặc rối loạn di truyền hoặc có nguy cơ mắc nhiều bệnh di truyền. Họ cũng đóng vai trò là nhà giáo dục và nguồn lực cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác và công chúng. Gần một nửa số nhà tham vấn di truyền làm việc trong các trung tâm y tế của trường đại học; một phần tư làm việc trong môi trường bệnh viện tư nhân

Nhà tham vấn di truyền có bằng tốt nghiệp chuyên ngành và kinh nghiệm về di truyền y tế và tư vấn. Hầu hết tham gia lĩnh vực này sau khi học chuyên ngành đại học trong các ngành như sinh học, di truyền học, tâm lý học, điều dưỡng, y tế công cộng hoặc công tác xã hội. Đọc hồ sơ của một nhà tham vấn di truyền trong chương “Khởi đầu sinh học”.

Families/Relationships/ Gia đình/Mối quan hệ

Một số nghề nghiệp và công việc liên quan đến phát triển vòng đời tập trung vào làm việc với gia đình và giải quyết các vấn đề về mối quan hệ. Chúng bao gồm từ trợ lý sức khỏe tại nhà đến nhà trị liệu hôn nhân và gia đình.

Home Health Aide / Trợ lý sức khỏe tại nhà

Trợ lý chăm sóc sức khỏe tại nhà cung cấp dịch vụ cho người lớn tuổi tại nhà của người lớn tuổi, giúp họ thực hiện các nhiệm vụ tự chăm sóc cơ bản. Không có yêu cầu về giáo dục đại học cho vị trí này, mà chỉ cần có đào tạo ngắn hạn bởi một cơ quan, tổ chức.

Child Welfare / Nhân viên phúc lợi trẻ em

Dịch vụ bảo vệ trẻ em ở mỗi tiểu bang sử dụng nhân viên phúc lợi trẻ em. Họ bảo vệ quyền của trẻ em, đánh giá bất kỳ hành vi ngược đãi nào và có thể đưa trẻ em ra khỏi nhà nếu cần thiết. Một nhân viên công tác xã hội trẻ em có tối thiểu bằng tốt nghiệp đại học về công tác xã hội.

Child Life Specialist / Chuyên gia đời sống trẻ em

Các chuyên gia về đời sống trẻ em làm việc với trẻ em và gia đình khi trẻ cần nhập viện. Họ giám sát các hoạt động của trẻ, tìm cách giảm căng thẳng cho trẻ, giúp trẻ đối phó và tận hưởng trải nghiệm bệnh viện càng nhiều càng tốt. Các chuyên gia về đời sống trẻ em có thể cung cấp giáo dục cho cha mẹ và phát triển các kế hoạch điều trị cá nhân dựa trên đánh giá về sự phát triển, tính khí, kế hoạch y tế và các hỗ trợ xã hội sẵn có của trẻ. Các chuyên gia về đời sống trẻ em có bằng đại học. Họ đã tham gia các khóa học về phát triển và giáo dục trẻ em và thường hoàn thành các khóa học bổ sung trong chương trình đời sống trẻ em. Đọc hồ sơ của một chuyên gia về đời sống trẻ em trong chương “Phát triển thể chất và nhận thức ở trẻ nhi đồng”.

Marriage and Family Therapist / Nhà trị liệu Hôn nhân và gia đình

Các nhà trị liệu hôn nhân và gia đình làm việc trên nguyên tắc rằng nhiều cá nhân có vấn đề tâm lý được hưởng lợi khi liệu pháp tâm lý được cung cấp trong bối cảnh quan hệ hôn nhân hoặc gia đình. Các nhà trị liệu hôn nhân và gia đình có thể cung cấp liệu pháp hôn nhân, liệu pháp cặp đôi cho những người chưa kết hôn trong một mối quan hệ và liệu pháp gia đình cho hai hoặc nhiều thành viên trong một gia đình.

Các nhà trị liệu hôn nhân và gia đình có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Họ hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học tương tự như chương trình của nhà tâm lý học lâm sàng nhưng tập trung vào các mối quan hệ hôn nhân và gia đình. Ở hầu hết các tiểu bang, cần phải trải qua thủ tục cấp phép để thực hành liệu pháp hôn nhân và gia đình. Đọc hồ sơ của một nhà trị liệu hôn nhân và gia đình trong chương “Phát triển  cảm xúc xã hội trong tuổi mầm non”

Further Careers/ Các nghề nghiệp khác

Đây chỉ là một số nghề nghiệp mà kiến thức về tâm lý học phát triển có thể chuẩn bị cho bạn. Các hồ sơ ở Mục Liên hệ với Nghề nghiệp sẽ làm nổi bật các nghề nghiệp khác, bao gồm chuyên gia đánh giá trẻ sơ sinh, giám đốc chăm sóc trẻ em, nhà thiết kế đồ chơi, nhà tâm lý học sức khỏe, nhà tham vấn đại học/nghề nghiệp, nhà tham vấn cha mẹ, nhà tham vấn mục sư, giám đốc hiệp hội và y tá chăm sóc cuối đời tại gia. Bạn có thể nghĩ ra những nghề nghiệp nào khác đòi hỏi kiến thức về phát triển con người?

 

Source: Santrock, J. W. (2019). Life-span development (17ed). New York: McGraw-Hill.

Leave a Reply