CHƯƠNG 17: SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Ở TUỔI LÃO NIÊN

CHƯƠNG 17: SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Ở TUỔI LÃO NIÊN

1. Tuổi thọ

Tuổi thọ trung bình và tuổi thọ tối đa

Sơ lão niên (young-old) và vãn lão niên (Oldest-Old)

Những thuyết sinh học về lão hóa

2. Quá trình phát triển thể chất ở tuổi lão niên

Bộ não lão hóa

Giấc ngủ

Thể chất

Ngoại hình và vận động

Phát triển giác quan

Hệ tuần hoàn và hô hấp

Tính dục

3. Sức khỏe

Vấn đề sức khỏe

Sử dụng và Lạm dụng Chất kích thích

Tập thể dục, Dinh dưỡng và Cân nặng

Điều trị sức khỏe

Leave a Reply