Category Archives: Tâm lý học tính cách

Dẫn nhập chương 14

Bản chất con người là gì? Nhà triết học Thomas Hobbes ở thế kỷ 17 lập luận rằng con người bản chất là ích kỷ. Ông nói rằng cuộc sống ở trạng thái tự nhiên là: “tồi tệ, tàn bạo và ngắn ngủi”. Chúng ta cần chính phủ bảo vệ chúng ta khỏi người khác. […]

Chương 1 – Giới thiệu tâm lý học tính cách

Chuyển ngữ bởi Hồng Minh Những người hài hước quá trớn, bị coi là những con trâu thô tục, họ cố gắng mọi giá theo đuổi sự hài hước mà không quan tấm đến việc gây tổn thương tới người khác;… trong khi nhiều người quá nghiêm túc cũng như không giao du với những […]

Đánh giá về Freud

 Evaluating Freud    Chúng ta nên công nhận những đóng góp của Freud ở mức độ nào? Ông đã đúng khi mọi người có những xung năng mang tính xung đột, nhưng điều này không hẳn bắt nguồn từ ông. Đúng vậy, con người có những suy nghĩ và cảm xúc vô thức. Tuy nhiên […]

Các bài kiểm tra tính cách trong tố tụng: Hồ sơ tội phạm

Personality Tests in Action: Criminal Profiling Đặc điểm tính cách là những yếu tố dự đoán chính xác về hành vi của mọi người trong một số tình huống nhất định ở một mức độ nào đó. Chúng ta có thể đi theo hướng khác không? Ví dụ như chúng ta có thể quan sát […]

Kiểm tra tính cách tiềm ẩn

 Implicit Personality Tests  Mặc dù các kiểm tra phóng chiếu gây tranh cãi về tính hữu ích, đằng sau chúng vẫn còn có động cơ khác đó là: Các nhà tâm lý học muốn đo lường các khía cạnh tính cách mà mọi người không thể hoặc sẽ không cởi mở chia sẻ. Vì vậy, […]

Kĩ thuật phóng chiếu

 Projective Techniques (Photo: bphope.com) Chỉ số MMPI, NEO PI-R và Myers-Briggs phân tích tính cách của một người dựa trên các bản tự báo cáo. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi người cũng báo cáo một cách trung thực và ngay cả khi họ có ý định trung thực, nhiều người (đặc biệt là […]

The NEO PI-R và The Myers-Briggs Type Indicator

The NEO PI-R Một bài trắc nghiệm tính cách gần đây hơn dựa trên mô hình tính cách Big Five. Phiên bản ban đầu của bài trắc nghiệm này đo lường sự nhiễu tâm, hướng ngoại và cởi mở, viết tắt là NEO. Bài trắc nghiệm sửa đổi đã bổ sung các thang đo về […]

Các bài kiểm tra tính cách tiêu chuẩn

Standardized Personality Tests Bài kiểm tra được chuẩn hóa là bài kiểm tra được thực hiện theo các quy tắc chỉ định trong cách diễn giải kết quả. Một bước quan trọng để chuẩn hóa một bài kiểm tra là xác định sự phân bố của điểm số. Chúng ta cần biết điểm trung bình […]

Đánh giá tính cách

PERSONALITY ASSESSMENT (Photo: Psychologytoday) Phòng khám Tâm lý P. T. Barnum mới khai trương tại trung tâm mua sắm tại trong vùng nơi bạn sống đang giới thiệu một chương trình kiểm tra tính cách đặc biệt. Bạn muốn hiểu hơn về bản thân mình, vì vậy bạn đăng ký. Đây là bài test trả […]