TỔNG KẾT GEN 1 VÀ CHUẨN BỊ KHỞI ĐỘNG GEN 2 – PSYME

Như vậy là chặng đường gần 1 năm của Gen 1 đã kết thúc, chúng mình đã cùng nhau gói ghém lại những thành quả, bài học và những kỉ niệm thật đẹp, để chuẩn bị bước tới Gen 2 với nhiều những dự định mới.

Leave a Reply