TỪ FREUD ĐẾN TÂM LÝ LÂM SÀNG HIỆN ĐẠI

From Freud to Modern Clinical Psychology

Vào đầu những năm 1900, tâm lý học lâm sàng là một lĩnh vực nhỏ, chủ yếu tập trung vào các rối loạn về thị giác, thính giác, vận động và trí nhớ (Routh, 2000). Việc điều trị bệnh tâm thần vẫn là lãnh địa của tâm thần học. Bác sĩ tâm thần người Áo Sigmund Freud đã cách mạng hóa và phổ biến liệu pháp tâm lý trị liệu của mình bằng phương pháp phân tích giấc mơ và ký ức của bệnh nhân. Ông đã cố gắng liên kết hành vi hiện tại với trải nghiệm thời thơ ấu, bao gồm cả những tưởng tượng về tình dục của trẻ em. Chúng ta sẽ xem xét các lý thuyết của Freud ở Chương 14. Freud là một diễn giả và nhà văn có sức thuyết phục và ảnh hưởng của ông là rất lớn. Vào giữa những năm 1900, hầu hết các bác sĩ tâm thần ở Hoa Kỳ và Châu Âu đang theo phương pháp của ông. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Freud trong tâm lý học đã suy giảm đáng kể kể từ đó.

Trong Thế chiến thứ hai, nhiều binh sĩ muốn được giúp đỡ trong việc đương đầu với những tổn thương do trải nghiệm chiến tranh gây ra. Bởi vì các bác sĩ tâm thần không thể bắt kịp nhu cầu này, các nhà tâm lý học bắt đầu cung cấp liệu pháp, và tâm lý học lâm sàng bắt đầu phát triển. Thay vì chấp nhận các lý thuyết dựa trên uy tín của Freud hay bất kỳ ai, các nhà tâm lý học đã tiến hành nghiên cứu để đánh giá các hình thức trị liệu và phát triển các phương pháp mới, hiệu quả hơn.

Kiểm tra kiến thức

Sự kiện nào đã dẫn đến sự trỗi dậy của tâm lý học lâm sàng như chúng ta biết ngày nay? 

Source: Kalat, J. W. (2017). Introduction to psychology (11ed). Boston, MA: Cengage Learning.

Leave a Reply