The NEO PI-R và The Myers-Briggs Type Indicator

The NEO PI-R

Một bài trắc nghiệm tính cách gần đây hơn dựa trên mô hình tính cách Big Five. Phiên bản ban đầu của bài trắc nghiệm này đo lường sự nhiễu tâm, hướng ngoại và cởi mở, viết tắt là NEO. Bài trắc nghiệm sửa đổi đã bổ sung các thang đo về tính cách tận tâm và dễ chịu, nhưng vẫn giữ tên NEO, hiện được coi là tên của bài trắc nghiệm chứ không phải viết tắt. (Nó giống như công ty AT&T, không còn là viết tắt của American Telephone and Telegraph. Rốt cuộc, có bao nhiêu người sử dụng điện báo nữa?) NEO PI-R (kiểm tra tính cách NEO đã được sửa đổi) bao gồm 240 mục đo lường sự nhiễu tâm, hướng ngoại, cởi mở, dễ chịu và tận tâm. Một mục tiêu biểu về sự tận tâm như sau:

Tôi là người giữ lời hứa.

(Rất không chính xác – Khá không chính xác – Không biết – Khá chính xác – Rất chính xác) 

Điểm của bài trắc nghiệm này có độ tin cậy tốt, khoảng 0,9 (Gnambs, 2014). Chúng cũng tương quan với các hành vi có thể quan sát được. Ví dụ, những sinh viên có điểm tận tâm cao có xu hướng dành nhiều thời gian để học hơn (Chamorro-Premuzic, & Furnham, 2008). Những người có điểm cởi mở cao có nhiều khả năng đi tham quan một phòng trưng bày nghệ thuật hơn những người khác (Church et al., 2008). Bài trắc nghiệm đã được dịch sang một số ngôn ngữ khác và dường như hoạt động hiệu quả ở nhiều nền văn hóa khác (Ispas, Iliescu, Ilie, & Johnson, 2014; Wu, Lindsted, Tsai, & Lee, 2007). Nó được sử dụng chủ yếu để đo tính cách bình thường, trái ngược với MMPI, được sử dụng chủ yếu để xác định các vấn đề lâm sàng có thể xảy ra. 

Myers-Briggs Type Indicator
(Photo: Verywellmind)

The Myers-Briggs Type Indicator

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) là một bài trắc nghiệm về tính cách bình thường, dựa trên lý thuyết của Carl Jung. Jung nhấn mạnh sự khác biệt giữa hướng ngoại – mà ông định nghĩa là hướng về thế giới bên ngoàihướng nội –  tập trung vào thế giới nội tâm của một người. (Lưu ý sự khác biệt giữa định nghĩa của ông và những định nghĩa thường được sử dụng ngày nay.) Ông cho rằng mỗi người vẫn duy trì tính cách suốt cuộc đời, dù là hướng ngoại hay hướng nội. Không giống như MMPI, cho điểm mọi người liên tục từ 0 trở lên trên mỗi thang điểm, MBTI phân loại mọi người thành nhiều loại khác nhau. Ngoài tính cách hướng ngoại hay hướng nội, mỗi người còn được phân loại vào các mục cảm giác hoặc trực giác, lý trí hoặc cảm xúc, và đánh giá hoặc nhận thức. Ví dụ: bạn có thể được phân loại là người hướng nội – trực giác – suy nghĩ – đánh giá. Bài trắc nghiệm xác định tổng cộng 16 kiểu tính cách (McCaulley, 2000). MBTI phổ biến hơn với các doanh nghiệp sử dụng để mô tả tính cách của nhân viên của mình, hơn là với nhà tâm lý học, những người hoài nghi việc phân loại mọi người thành các loại riêng biệt. Một số cố vấn cũng sử dụng MBTI để giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp khả thi, mặc dù các bài trắc nghiệm khác phù hợp hơn với mục đích đó (Pulver & Kelly, 2008). Bạn có thể xem phiên bản đơn giản của MBTI tại trang web www.humanmetrics.com /cgi-win/JTypes2.asp và xem cách phân loại . Nhưng hãy nhớ hiệu ứng Barnum: Mô tả có thể chính xác một cách hợp lý, nhưng hầu hết mọi người đều có xu hướng chấp nhận hầu hết mọi báo cáo về tính cách mà họ nhận được. 

Ai đó đã nói rằng có hai kiểu người — kiểu tin rằng có hai kiểu người và kiểu không tin điều đó. Thật hấp dẫn khi phân chia mọi người thành các loại tính cách, nhưng có đúng là mọi người rơi vào các nhóm riêng biệt? Sẽ rất hợp lý nếu bạn phân chia mọi người thành kiểu người hướng ngoại hoặc hướng nội nếu điểm số của hầu hết mọi người đều ở mức cao nhất ở đầu này hoặc đầu kia trong thang điểm. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều đạt điểm gần giữa. Theo bài kiểm tra này, việc thay đổi câu trả lời của bạn cho một câu hỏi có thể chuyển bạn từ kiểu tính cách này sang kiểu tính cách khác (Pittenger, 2005). Mặc dù MBTI là một bài trắc nghiệm hợp lý về nhiều mặt, nhưng việc khăng khăng phân loại mọi người vào các nhóm riêng biệt là khó có thể biện hộ. 

Source: Kalat, J. W. (2017). Introduction to psychology (11ed). Boston, MA: Cengage Learning.

Leave a Reply