Sự tương đồng

Similarity

https://culturalawareness.com/cultural-similarity-paradox/one-and-the-same1/

   Câu nói “hai cực sẽ hút nhau” đúng với nam châm nhưng nó lại không áp dụng cho con người. Nhiều cặp đôi yêu nhau hay những người bạn bè thân thiết lại giống nhau về độ tuổi, sự hấp dẫn hình thể, niềm tin chính trị hay tôn giáo, trí thông minh, nền tảng giáo dục và cả thái độ (Eastwick, Finkel, mochon, & ariely, 2007; laumann, 1969; lee et al., 2008; montoya, 2008; rushton & Bons, 2005). Khi một mối quan hệ phát triển, mọi người trong những mối quan hệ này lại có nhiều sự quan tâm tương đồng hơn. Tuy nhiên, sự giống nhau về nhân cách không quan trọng tới việc mối quan hệ đó có thành công hay không. Một mối quan hệ vẫn có thể diễn ra một cách tốt đẹp nếu trong đó có một người hướng nội và một người hướng ngoại. Thực tế, các cặp đôi có tính cách quá giống nhau thường thấy mối quan hệ của họ trở nên tệ đi theo thời gian. Một điểm nữa khiến sự tương đồng không phải lúc nào cũng hấp dẫn đó chính là mùi hương: rất nhiều phụ nữ (một cách vô thức) thích người bạn tình của mình có mùi không quá giống họ, anh trai của họ, và các thành viên khác trong gia đình. Xu hướng này có lẽ được sinh ra để giảm cơ hội kết đôi với người cận huyết thống. Tuy nhiên, những phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai lại không cho thấy xu hướng này. (Roberts, Gosling, Carter, & Petrie, 2008).

   Thành viên của nhóm thiểu số đối mặt với một số những khó khăn đặc biệt. Nếu nhóm dân tộc hoặc tôn giáo của bạn bị áp đảo về số lượng ở nơi bạn sống, lựa chọn bạn bè hoặc bạn tình trong tương lai sẽ bị giới hạn chỉ trong các thành viên trong nhóm cộng đồng của bạn – những người không có chung sở thích với bạn hoặc những thành viên của nhóm khác có chung sở thích (Hamm, 2000).

   The saying “opposites attract” is true for magnets. it doesn’t apply to people. most romantic partners and close friends resemble each other in age, physical attractiveness, political and religious beliefs, intelligence, education, and attitudes (Eastwick, Finkel, mochon, & ariely, 2007; laumann, 1969; lee et al., 2008; montoya, 2008; rushton & Bons, 2005). As a relationship matures, people’s interests become more and more alike (anderson, Keltner, & John, 2003). however, similarity of personality is not important for the success of a relationship (montoya, horton, & Kirchner, 2008). A relationship can work out fine if one is more extraverted and the other is more introverted. in fact, couples with highly similar personalities often find their relationship deteriorating over time (Shiota & levenson, 2007). another point on which similarity doesn’t help is smell: many women (unconsciously) prefer a romantic partner who does not smell too much like herself, her brothers, and other members of her family. That tendency is presumably a way to decrease the chance of mating with a close relative. Women taking birth control pills fail to show this tendency (Roberts, Gosling, Carter, & Petrie, 2008).

   Members of minority groups face special difficulties. If your ethnic or religious group is greatly outnumbered where you live, your choice of potential friends or romantic partners may be limited to members of your group who do not share your interests or members of other groups who do (Hamm, 2000).

Leave a Reply