Sự tương đồng giữa thị giác và thính giác

Điểm tương đồng giữa Thị giác và Thính giác Similarities between Vision and Hearing

Các nguyên tắc tổ chức tri giác của tâm lý học Gestalt cũng áp dụng cho thính giác. Giống như các hình ảnh có thể đảo ngược, một số âm thanh có thể được nghe thấy theo nhiều cách. Bạn có thể nghe thấy tiếng đồng hồ “tích, tóc, tích, tóc” hoặc “tóc, tích, tóc, tích”. Bạn có thể nghe thấy cần gạt nước kính chắn gió của mình “dunga, dunga” hoặc “gadung, gadung.”

Các nguyên tắc tiếp tụcđóng kín/kết thúc của Gestalt hoạt động tốt nhất khi một mục làm gián đoạn mục khác. Trong ▼ Hình 4.45, ngữ cảnh trong phần c và d gợi ý các đối tượng phần nào chặn tầm nhìn của chúng ta về một khối lập phương ba chiều. Trong phần a và b, chúng ta ít có khả năng nhìn thấy một khối lập phương hơn, vì không có gì gợi ý  có điều gì đó xảy ra trong hình ảnh. Tương tự, trong ▲ Hình 4.46a, chúng ta thấy một loạt các mảng màu vô nghĩa. Trong ▲ Hình 4.46b, việc bổ sung một số đường màu đen giúp chúng ta nhìn ra những mảng này là từ psychology (Bregman, 1981).

Điều này cũng đúng trong thính giác. Nếu một bài phát biểu hoặc bài hát bị ngắt quãng bởi khoảng thời gian im lặng, chúng ta không lấp đầy khoảng trống và chúng ta thấy khó hiểu. Tuy nhiên, nếu những khoảng trống giống nhau bị lấp đầy bởi tiếng ồn, chúng ta “nghe thấy” những gì có thể xảy ra trong những khoảng trống đó. Đó là, chúng tai áp dụng tiếp tụcđóng kín/kết thúc (C. T. Miller, Dibble, & Hauser, 2001; Warren, 1970).

Source: Kalat, J. W. (2017). Introduction to psychology (11ed). Boston, MA: Cengage Learning.

Leave a Reply