Quy kết xã hội

Source: https://icebreakerideas.com/who-am-i-game/

   Ngày hôm qua bạn trúng sổ xố, và ngày hôm nay những người bạn học cùng lớp từng thờ ơ với bạn đột nhiên lại niềm nở với bạn. Bạn có những suy luận của mình về lý do mà những người này lại hành động như vậy. Sự quy kết là một tập hợp những quá trình tư duy hay suy nghĩ mà chúng ta dùng để chỉ định nguyên nhân cho hành vi của chúng ta và của những người khác.

   Yesterday, you won the state lottery, and today, classmates who previously ignored you want to be your friends. You draw inferences about their reasons. Attribution is the set of thought processes we use to assign causes to our own behavior and that of others.

 

1. Nguyên nhân nội tại và nguyên nhân ngoại tại

2. Hiệu ứng diễn viên – người quan sát

3. Lỗi quy kết cơ bản

4. Sự khác biệt về văn hóa trong quy kết và những vẫn đề khác liên quan

5. Ứng dụng Quy kết xã hội để kiểm soát tri giác

(Source: Introduction Psychology – James W.Kalat)

Leave a Reply