PHẦN 7: NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

PHẦN 7: NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Relax. You will become an adult. You will figure out your career. You will find someone who loves you. You have a whole lifetime; time takes time. The only way to fail at life is to abstain.

Thư giãn. Bạn sẽ trở thành người lớn. Bạn sẽ tìm ra sự nghiệp của mình. Bạn sẽ tìm thấy một người yêu thương mình. Bạn có cả cuộc đời; mọi việc đều cần có thời gian. Cách thất bại duy nhất là chẳng làm gì.

—Johanna de Silentio

Contemporary Philosopher

Tuổi đầu trưởng thành

Tuổi trưởng thành là lúc dành cho công việc và tình yêu, đôi khi không còn nhiều thời gian cho thứ gì khác. Đối với một số người trong chúng ta, việc tìm kiếm vị trí của mình trong xã hội người trưởng thành và cam kết có một cuộc sống ổn định hơn mất thời gian hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Chúng ta vẫn tự hỏi mình là ai và tự hỏi liệu chỉ hiện hữu thôi thì có đủ để hạnh phúc. Chúng ta tiếp tục có những ước mơ và suy nghĩ táo bạo, nhưng đến một lúc nào đó chúng ta trở nên thực tế hơn. Tình dục và tình yêu là những đam mê mạnh mẽ trong cuộc sống của chúng ta—đôi khi là thiên thần ánh sáng, nhưng có lúc lại là ác ma của đau khổ. Và chúng ta có thể sẽ không bao giờ hiểu hết tình yêu của cha mẹ cho đến khi chính chúng ta trở thành cha mẹ.

Phần này bao gồm hai chương: “Phát triển thể chất và nhận thức trong giai đoạn đầu tuổi trưởng thành” và “Phát triển tình cảm xã hội trong giai đoạn đầu tuổi trưởng thành.”

Source: Santrock, J. W. (2019). Life-span development (17ed). New York: McGraw-Hill.

Leave a Reply