Phong cách lãnh đạo

Leadership

The Importance of Leadership. “Without wise leadership, a nation… | by LEADERSHIP 101 with Kyler Briscoe | Medium
(Photo: medium.com)

Động lực làm việc của bạn cũng phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận khả năng lãnh đạo của tổ chức. Một số người sử dụng lao động truyền cảm hứng về sự trung thành sâu sắc và nỗ lực mãnh liệt, trong khi những người khác hầu như không yêu cầu người lao động của họ làm những việc tối thiểu. (Điều này cũng đúng với các giáo sư đại học, huấn luyện viên thể thao và các nhà lãnh đạo chính trị.) 

Lãnh đạo tài ba yêu cầu những gì? Nghiên cứu tâm lý ban đầu không tìm thấy sự khác biệt nhất quán về tính cách giữa các nhà lãnh đạo hiệu quả và kém hiệu quả. Các nhà lãnh đạo hiệu quả không phải thường xuyên hòa đồng, thẳng thắn hay tương tự. Bạn thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Nếu các nhà lãnh đạo giỏi và kém thực sự không khác nhau, chúng ta có thể chọn giám đốc điều hành công ty, chủ tịch trường đại học hoặc thống đốc bang một cách ngẫu nhiên. Các nhà nghiên cứu về sau đã kết luận rằng không có yếu tố nhân cách nào là quyết định một vị lãnh đạo giỏi bởi vì điều quan trọng là sự kết hợp của nhiều phẩm chất. Một nhà lãnh đạo tốt có sự kết hợp phù hợp giữa nhân cách, trí tuệ, chuyên môn, động lực, giá trị và kỹ năng đối nhân xử thế (Zaccaro, 2007). 

Hơn nữa, điều gì tạo nên khả năng lãnh đạo giỏi còn tùy thuộc vào tình huống. Cũng như không ai sáng tạo mọi lúc — một nhà thơ sáng tạo sẽ không đề xuất các giải pháp sáng tạo cho vấn đề sửa chữa ô tô — phong cách lãnh đạo thành công ở tình huống này có thể không phù hợp với tình huống khác (Vroom & Jago, 2007). Một nhà lãnh đạo giỏi của cuộc họp ủy ban cho phép mọi người có cơ hội phát biểu ý kiến ​​trước khi đưa vấn đề ra biểu quyết. Một người nào đó dẫn đầu một chuyến đi thực tế cho một lớp trẻ 6 tuổi sẽ đưa ra quyết định và cho các em biết phải làm gì. Một cách tiếp cận độc tài hầu như luôn thất bại trong một cuộc họp của ủy ban và yêu cầu những đứa trẻ 6 tuổi tranh luận và bỏ phiếu thường không phải là cách tiếp cận tốt nhất. 

Các nhà tâm lý học tổ chức-công nghiệp phân biệt giữa phong cách lãnh đạo chuyển đổi và giao dịch. Một nhà lãnh đạo chuyển đổi thể hiện rõ tầm nhìn về tương lai, kích thích trí tuệ cấp dưới và thúc đẩy họ sử dụng trí tưởng tượng của mình để thúc đẩy tổ chức. Trong hầu hết các trường hợp, ý tưởng về một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng hơn thực tế. Một tổ chức hoạt động tốt nếu sự lãnh đạo được chia sẻ trong toàn bộ tổ chức, với nhiều người dẫn đầu khi tình hình thay đổi (Eberly, Johnson, Hernandez, & Avolio, 2013; Wang, Waldman, & Zhang, 2014). Đặc biệt trong bối cảnh quân đội, các nhà lãnh đạo sẽ đạt hiệu quả nhất nếu họ có cùng lối sống và chấp nhận rủi ro với cấp dưới của mình (Matthews, 2014). Khi mọi việc suôn sẻ và tổ chức đang phát triển mạnh, mọi người có xu hướng coi người lãnh đạo của họ là người có tầm nhìn xa, truyền cảm hứng và có khả năng biến đổi. 

Một nhà lãnh đạo giao dịch cố gắng làm cho tổ chức hiệu quả hơn bằng cách cung cấp phần thưởng (chủ yếu là trả lương) cho công việc hiệu quả. Các nhà lãnh đạo giao dịch thường hiệu quả trong các tổ chức mà các hoạt động vẫn giữ nguyên từ năm này sang năm khác (Lowe, Kroeck, & Sivasubramaniam, 1996). Ai đó có thể là một nhà lãnh đạo chuyển đổi, một nhà lãnh đạo giao dịch, cả hai hoặc không. 

Source: Kalat, J. W. (2017). Introduction to psychology (11ed). Boston, MA: Cengage Learning.

Leave a Reply