Nguyên lý Công Bằng Xã Hội

  The Equity Principle

https://onlinepublichealth.gwu.edu/resources/equity-vs-equality/

 Theo như thuyết trao đổi và thuyết công bằng xã hội, các mối quan hệ xã hội là các giao dịch mà tại đó các đối tác trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Cũng giống như trong kinh doanh, một mối quan hệ ổn định nhất là khi cả hai bên đều tin rằng thỏa thuận này là công bằng. Dễ nhất để thiết lập một thỏa thuận công bằng là khi cả hai người đều có sự thu hút và thông minh một cách đồng đều, đóng góp công bằng về tài chính và công việc thường nhật … Đối với hầu hết các cặp vợ chồng, hai người đóng góp theo những cách khác nhau.

  Nguyên lý công bằng xã hội có thể áp dụng một cách dễ dàng tại giai đoạn đầu của tình bạn hay tình yêu nhưng càng về sau thì càng giảm đi. Bạn có thể trông nom phu thê hay người bạn đời của mình suốt lúc ốm đau nhưng không màng tới việc bạn có đạt được thỏa thuận công bằng nào đó hay không.

According to exchange or equity theories, social relationships are transactions in which partners exchange goods and services. as in business, a relationship is most stable if both partners believe the deal is fair. It is easiest to establish a fair deal if the partners are about equally attractive and intelligent, contribute about equally to the finances and the chores, and so forth. For most couples, one partner contributes more in one way, and the other contributes more in another way.

   The equity principle applies readily in the early stages of friendships or romances but less so later. you might nurse your spouse or lifelong friend through a long illness without worrying about whether you are still getting a fair deal.

Leave a Reply