Khoa học thần kinh xã hội

Khoa học thần kinh xã hội Social Neuroscience

Khoa học thần kinh xã hội (social neuroscience), nghiên cứu về nền tảng sinh học của hành vi xã hội, đang phát triển thành 1 lĩnh vực nghiên cứu thú vị. Theo những cách nhất định, bộ não phản ứng với kích thích xã hội theo 1 cách đặc biệt. Một nghiên cứu cho thấy khi 1 con chuột tiếp cận xã hội 1 cách thân thiện với con chuột khác, nó kích hoạt 1 đường dẫn dopamine cụ thể giữa hai vùng não – vùng bụng chỏm não (the ventral tegmentum)nhân cận vách (nhân cặp – the nucleus accumbens) – cả hai đều liên quan đến phần thưởng và những suy nghĩ tích cực. Tiếp cận với những vật thể phi xã hội không kích hoạt đường dẫn này. Hơn nữa, kich thích nhân tạo vùng này làm tăng cường tiếp cận xã hội.

Hóc môn oxytocin (oxytocin), giải phóng bởi những người phụ nữ nuôi con và bởi cả nam và nữ trong hoạt động tình dục, được công chúng gọi là “hóc môn tình yêu”. “Hóc môn phóng đại tình yêu” có lẽ là cái tên đúng hơn. Một nghiên cứu kiểm tra những người đàn ông được báo cáo là đang chìm đắm trong tình yêu. Họ xếp hạng sự hấp dẫn của bạn tình nữ và những người phụ nữ khác, trong khi xem ảnh của từng người. Khi dưới sự ảnh hưởng của oxytocin bổ sung, mỗi người đàn ông tăng xếp hạng  của người nữ anh ta yêu, so với xếp hạng khi dùng giả dược, nhưng không thay đổi đáng kể xếp hạng của những người phụ nữ khác. Vì thế oxytocin tăng tình yêu đã có, nhưng không tạo ra tình yêu mới.

Trong 1 nghiên cứu, nhà nghiên cứu đo lường khoảng cách giữa 1 người phụ nữ hấp dẫn với chỗ 1 người đàn ông đứng, sau khi nhận oxytocin hoặc giả dược. Những người đàn ông chưa có đôi tiếp cận với khoảng cách bằng nhau dưới cả 2 trường hợp. Nhưng người đàn ông đang trong mối quan hệ 1 vợ 1 chồng (đơn hôn) đứng xa hơn sau khi nhận oxytocin. Vậy là, oxytocin rõ rằng tăng cường mối quan hệ của người đàn ông với bạn đời, tăng khả năng chống lại cám dỗ từ những người phụ nữ khác.

Bạn dự đoán thế nào: Liệu rằng oxytocin có làm tăng sự tuân theo ý kiến của người khác? Nó tùy thuộc. Oxytocin chỉ làm tăng sự nghe theo khi mà ý kiến đó là của người mà bạn cho là giống mình.  Bạn có cho rằng oxytocin làm tăng sự tin tường? Trong 1 số trò chơi kinh tế, bạn có cơ hội đầu tư liền vào 1 liên doanh hợp tác với người khác, tin rằng người kia sẽ không lừa bạn. Trong những trường hợp này, oxytocin có thể tăng, giảm hoặc không có ảnh hưởng gì đến lòng tin của bạn, mà dựa vào việc bạn thích hay không thích người kia như thế nào.

Những ảnh hưởng của oxytocin không phải lúc nào cũng mang tính xã hội. Trong tình huống đe dọa, oxytocin tăng sự chú ý của con người vào các mối nguy hiểm tiềm tàng và nâng cao cảnh giác với người lạ. Người có xu hướng thiếu tin tưởng nhìn chung sẽ càng thiếu tin tưởng hơn dưới ảnh hưởng của oxytocin.

Hình mẫu rõ ràng là oxytocin tăng chú ý đến thông tin xã hội. Kết quả là phản hồi tích cực mạnh mẽ hơn với người mà ta yêu quý hay tin tưởng, nhưng chỉ với những người đó.

Source: Kalat, J. W. (2017). Introduction to psychology (11ed). Boston, MA: Cengage Learning.

Leave a Reply