Hôn nhân và Sự ràng buộc lâu dài

Marriage and Long-Term Commitments

https://www.marriagecapsule.com/what-is-a-committed-marriage-for-better-or-worse/

Hầu như mọi người đều hy vọng có một mối quan hệ lâu dài và bền vững. Mặc dù những nghiên cứu chủ yếu đề cập tới hôn nhân khác giới, nhưng các kết luận được rút ra cũng có thể áp dụng cho những mối quan hệ khác.

   Ta có thể dự đoán cuộc hôn nhân nào sẽ thành công và ngược lại hay không? Điều này hoàn toàn là có thể trong một mức độ nào đó. Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu những cặp đôi vừa mới lập gia đình và so sánh kết quả những cặp đôi này phát triển như thế nào sau đó. Những cặp đôi xảy ra những tranh luận ngày càng trở nên gay gắt có xu hướng sẽ ly hôn sau đó. Nhiều người cho rằng chúng ta nên thể hiện trọn vẹn cảm xúc của mình. Tuy nhiên, việc trút giận vào nhau đều khiến cho cả hai người đều cảm thấy tồi tệ. Nếu người bạn đời của bạn đáp trả lại bằng việc la hét vào mặt bạn, không điều gì tốt đẹp sẽ đến sau đó cả. Thảo luận về xung đột một cách nhẹ nhàng rất quan trọng trong việc duy trì thành công một mối quan hệ.

   Most people hope to have a long-term loving relationship. although the available research deals mainly with heterosexual marriages, the conclusions probably apply to other types of long-term commitments as well.

  Is it possible to predict which marriages will succeed and which will not? to some extent, yes. psychologists have studied newlywed couples and compared the results to how the marriages developed later. couples whose arguments escalate to greater and greater anger are likely to consider divorce later. many people have been told that it is good to express their feelings fully. however, venting anger at your partner makes both of you feel bad. if your partner retaliates by screaming at you, nothing good will come of it (Fincham, 2003). discussing a conflict calmly is important for maintaining a successful relationship (Bloch, haase, & levenson, 2014).

   Yếu tố dự đoán tốt nhất về sự hài lòng lâu dài đó là sự thể hiện về tình yêu thương chân thật giữa những cặp đôi mới lập gia đình. Việc người bạn đời động viên bạn mỗi khi buồn là một điều tốt, nhưng dấu hiệu mạnh mẽ nữa là khi người này cảm thấy thực sự vui với những thành công của bạn.

   Hiển nhiên, những dấu hiệu thứ yếu khác cũng giúp phân biệt những hôn nhân thành công hoặc ít thành công hơn. Trong một nghiên cứu, mọi người xem một đoạn video 3 phút về những cuộc hội thoại của các cặp đôi đã kết hôn và dự đoán xem các cặp đôi này có cảm thấy hài lòng về mối quan hệ của họ. Dự đoán này sau đó được so sánh với chính báo cáo từ các cặp đôi đó. Những người đã từng có một cuộc hôn nhân rất tốt đẹp hoặc cực kỳ thảm hại đều rất giỏi trong việc dự đoán về chất lượng hôn nhân của các cặp đôi khác.

   Khi được nghe về con số các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn, bạn chắc hẳn tuyệt vọng nhưng bạn cần biết rằng rất nhiều hôn nhân duy trì bền chặt suốt đời. Các nhà tâm lý học đã nhận thấy rằng một mối quan hệ tình cảm bắt đầu với tình yêu mãnh liệt, nổi bật với ham muốn tình dục và sự phấn khích rồi từ từ phát triển thành tình yêu đồng hành, đánh dấu bởi sự sẻ chia, quan tâm và bảo vệ. Tuy nhiên, một số nghiên cứu sau này chỉ ra rằng 1/3 hoặc nhiều hơn những người đã kết hôn hơn 30 năm chia sẻ rằng họ vẫn yêu “cuồng nhiệt”. Scan não bộ chỉ ra rằng khi họ nhìn thấy ảnh của vị hôn thê, họ thấy kích thích trong phần bộ não giống hệt như ở các giai đoạn đầu của tình yêu. Đúng vậy, tình yêu thì mờ đi với nhiều cặp đôi, nhưng đối với vài cặp đôi thì nó duy trì lâu bền.

   The best predictor of long-term satisfaction is much display of genuine affection between newlyweds (Graber, Laurenceau, Miga, Chango, & Coan, 2011). if your partner cheers you up when things are going badly, that’s good, but often a better sign of affection is if your partner feels genuine pleasure at your successes.

   Apparently, other subtle cues also distinguish successful from less successful marriages. in one study, people watched 3-minute videotaped conversations between married couples and estimated how satisfied each couple was. Their estimates were then compared to reports by the couples themselves. People who reported that their own marriages were either highly satisfying or highly unsatisfying were the best at judging the quality of other couples’ mar- riages (Ebling & levenson, 2003).

   When you hear about how many marriages end in divorce, it is easy to despair, but many marriages remain strong for a lifetime. psychologists have maintained that a romantic relationship begins with passionate love, marked with sexual desire and excitement, and gradually develops over many years into companionate love, marked by sharing, care, and protection (Bartels & Zeki, 2000; Hatfield & Rapson,1993; Kim & Hatfield, 2004). However, later research found that one-third or more of people who have been married for more than 30 years report that they are still “very intensely” in love (O’leary, Acevedo, Aron, Huddy, & Mashek, 2012). Brain scans show that when they see a photo of their spouse, they get excitation in the same brain areas that show excitation in the early stages of romance (Acevedo, Aron, Fisher, & Brown, 2012). yes, love does fade for many couples, but for some it remains strong for a lifetime.

Leave a Reply