LỜI MỞ ĐẦU: HIỂU VỀ TRÍ THÔNG MINH

Đôi khi tư duy dẫn đến những ý tưởng tuyệt vời và những khám phá sáng tạo, nhưng đôi khi lại dẫn đến những quyết định tệ hại và hối tiếc. Rõ ràng, một số người có vẻ như sử dụng kiến thức tốt hơn những người khác. Khi mọi người giỏi sử dụng kiến thức, chúng ta nói rằng họ thông minh. Như vậy, trí thông minh (intelligence) khả năng sử dụng kiến thức để suy luận, đưa ra quyết định, hiểu các sự kiện, giải quyết vấn đề, hiểu các ý tưởng phức tạp, học hỏi nhanh và thích ứng với các thách thức môi trường.

Hãy suy nghĩ một chút về kỹ năng cuối cùng: thích ứng với những thách thức từ môi trường. Bởi vì các môi trường khác nhau, nên các thách thức từ môi trường có thể khác nhau. Một người nào đó được coi là thông minh trong một quốc gia công nghiệp phát triển có thể phải vật lộn để tồn tại trong rừng rậm, nơi việc có thể phán đoán thời tiết, xác định các mối nguy hiểm, tìm kiếm và chuẩn bị thức ăn là những chỉ số đúng hơn về trí thông minh. Những khác biệt này có nghĩa là trí thông minh phản ánh môi trường? Chính xác thì trí thông minh là gì? Các nhà tâm lý học từ lâu đã tranh cãi để định nghĩa trí thông minh, và sự bất đồng vẫn tiếp tục trong định nghĩa thông minh là gì.

Nghiên cứu tâm lý thường tập trung vào hai câu hỏi: Làm thế nào để kiến thức và ứng dụng của kiến thức trong cuộc sống hàng ngày biến đổi thành trí thông minh? Và trí thông minh được xác định bởi gen di truyền và môi trường như thế nào (Neisser và cộng sự, 1996)?

Lý thuyết về trí thông minh được chia thành các phần như sau:

Source: Gazzaniga, M. S. (2015), Psychological Science (5ed). New York, N.Y: W.W. Norton & Company

Leave a Reply