Động lực tình dục

Sexual Motivation

Study: Ovulation is linked to changes in women's sexual motivation -- and not much else
(Photo: psypost.org)

Động lực tình dục, cũng như động lực ăn uống, phụ thuộc vào cả động cơ sinh lý và các động cơ khích lệ. Cũng giống như đói, ham muốn tình dục tăng lên trong thời gian bị thiếu thốn, ít nhất là tới một thời điểm và con người có thể ức chế ham muốn khi họ cần. Tuy nhiên, ham muốn tình dục khác với ăn uống ở nhiều điểm quan trọng. Chúng ta không cần loanh quanh bên thức ăn để cảm thấy đói, nhưng nhiều người cần bạn tình để cảm thấy kích thích tình dục. Chúng ta có thể ăn nơi công cộng nhưng chúng ta có những hoạt động tình dục riêng tư. 

Cuối cùng, ăn uống và tình dục phục vụ các chức năng sinh học quan trọng mà chúng ta thường thậm chí không nghĩ đến trong quá trình thực hiện. Chúng ta phát triển các cơ chế làm cho chúng ta thích ăn uống bởi vì ăn uống duy trì sự sống cho chúng ta. Tương tự như vậy, chúng ta phát triển các cơ chế mà khiến cho tình dục trở nên dễ chịu để duy trì nòi giống. 

Source: Kalat, J. W. (2017). Introduction to psychology (11ed). Boston, MA: Cengage Learning.

Leave a Reply