Đánh giá về Freud

 Evaluating Freud

https://www.europosters.eu/art-photo/sigmund-freud-austrian-neurologist-and-psychotherapist-of-czech-birth-v65046

   Chúng ta nên công nhận những đóng góp của Freud ở mức độ nào? Ông đã đúng khi mọi người có những xung năng mang tính xung đột, nhưng điều này không hẳn bắt nguồn từ ông. Đúng vậy, con người có những suy nghĩ và cảm xúc vô thức. Tuy nhiên quan niệm đó cũng đã có trước Freud. Freud xây dựng những ý tưởng là để khẳng định rằng vô thức phát triển chủ yếu từ những suy nghĩ về tình dục bị kìm nén, chẳng hạn như nỗi sợ mất dương vật của con trai và mong muốn có dương vật của con gái (Borch-Jacobsen & shamdasani, 2012; Kramer, 2006). Phần nguyên gốc của Freud là phần đáng nghi ngờ nhất. Các nhà tâm lý học sau này đã khám phá ra các quá trình vô thức trong trí nhớ tiềm ẩn, tri giác tiềm thức (tri giác dưới ngưỡng), v.v., nhưng các quá trình này khác xa với quá trình vô thức mà Freud đã nhấn mạnh.

   Freud đã đưa ra một vài ý tưởng mới, cái mà đã vượt qua thử thách của thời gian, chẳng hạn như sự công nhận của ông về sự chuyển dịch: Bạn có thể phản ứng với nhà trị liệu hoặc chồng hoặc vợ của bạn hoặc những người khác theo một cách cụ thể bởi vì họ nhắc nhớ bạn về người khác, đặc biệt là bố mẹ của bạn. Sự chuyển dịch là một kiến thức quan trọng và hữu ích với nhiều nhà trị liệu ngày nay. Tuy nhiên, đóng góp lâu dài chính của Freud là việc ông đã khiến cho hoạt động trị liệu tâm lý trở nên phổ biến. Những người khác đã thực hiện liệu pháp tâm lý trước ông, nhưng ông mới là người làm cho nó có vẻ thú vị. Nhiều nhà trị liệu tâm lý ngày nay, bao gồm cả một số người thừa nhận không trung thành với Freud, đang cố gắng giúp thân chủ của họ hiểu những xung đột và phản ứng cảm xúc của họ đến từ đâu. Họ giúp khách hàng của họ nghĩ về lịch sử phát triển của họ và ý nghĩa của nó. Theo góc độ này thì Freud xứng đáng được ghi nhận, ngay cả khi hầu hết các lý thuyết cụ thể của ông không thực sự gây ấn tượng.

Leave a Reply