Dẫn nhập – Sự quên

image source: https://newatlas.com/memory-forgetting-important-remembering/50154/

Sau khi nghiên cứu mô-đun này, bạn sẽ có thể:

  • Giải thích sự gây nhiễu dẫn đến việc quên như thế nào.
  • Mô tả bằng chứng về cách các gợi ý có thể dẫn đến các tường thuật ký ức một cách không chính xác.
  • Thảo luận về chứng hay quên và làm sáng tỏ về bộ nhớ.
  • Nêu ra những lời giải thích tốt nhất cho chứng hay quên ở trẻ sơ sinh ở thời điểm hiện tại.

He: Chúng ta đã gặp nhau lúc 9 giờ.

she: Chúng ta gặp nhau lúc 8 giờ.

He: Anh đã đến đúng giờ.

She: Không, anh đến muộn.

He: À đúng rồi!  Anh nhớ rất rõ. Chúng ta đã ăn tối với bạn bè.

She: Chỉ có chúng ta ăn tối cùng nhau.

He: Một giọng nam cao đã cất lên.

She: Một giọng nam trung.

He: Ah đúng rồi! Anh nhớ rất rõ. Trăng tháng 4 thật sáng!

she: Không phải đêm đó. Và đó là tháng 6.

He: Đúng vậy! Đúng rồi!

She: Em cảm thấy rất hạnh phúc khi biết rằng anh vẫn nhớ rõ về mọi thứ.

He: Đúng rồi, Anh nhớ nó rất rõ. –

“I Remember It Well” từ vở nhạc kịch Gigi của Alan Jay Lerner và Frederick Loewe

Ai rồi cũng quên điều gì đó, và việc quên đi là điều hoàn toàn bình thường đối với mọi người. Điều đáng ngạc nhiên là đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhớ rõ ràng điều gì đó trong khi điều này thực sự đã sai. Hãy cùng khám phá lý do tại sao bộ nhớ đôi khi thất bại trong việc lưu trữ.

Leave a Reply