Công nghệ và Hẹn hò thời hiện đại

Dating and Modern Technology  

https://blog.gaijinpot.com/online-dating-in-japan/

   Internet đã tạo ra một không gian mới cho việc hẹn hò. Các dịch vụ hẹn hò qua internet đã đưa nhiều cặp đôi chưa từng gặp mặt đến với nhau. Chúng kết nối những cặp đôi khi hai người có ít nhất một vài điểm chung quan trọng. Tuy nhiên hệ thống thì không hề hoàn hảo. Rất nhiều người không thành thật khi giới thiệu về bản thân mình (Dĩ nhiên điều này xảy ra cả ở ngoài đời thật nữa). Và vì có quá nhiều lựa chọn trên mạng nên cũng khó mà để ý các chi tiết một cách cẩn thận, điều này khiến mọi người phần nhiều là dựa vào những tiêu chuẩn bề ngoài. Mặc dù tất cả mọi thông tin đều có trên các trang mạng hẹn hò, hầu hết mọi người bao gồm cả phụ nữ và đàn ông quan tâm nhiều tới những đặc điểm cuốn hút trên ảnh hơn là những điều khác.      Một vài người chọn cách kết giao trên mạng nhưng lại không có ý định gặp mặt trực tiếp. Họ hình thành một nhân cách trực tuyến (có thể đúng hoặc không đúng với ngoài đời thật), tương tác với một cá nhân ảo khác, đôi lúc còn chat sex trên mạng. Hoạt động này chủ yếu hấp dẫn với những người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những mối quan hệ tốt đẹp ở ngoài đời thực.

  The internet has added a new dimension to dating. internet dating services introduce couples who never would have met otherwise. They bring couples together who have at least a few important aspects in common. The system is not perfect. many people are less than honest in describing themselves. (of course, the same is true in any dating situation.) also, having too many choices makes it hard to consider any of them carefully, and tempts people to rely on superficial criteria (Finkel, eastwick, Karney, reis, & Sprecher, 2012). despite all the information available on dating websites, most people, both men and women, react more strongly to the attractiveness of the photographs than to anything else (Sritharan, heilpern, Wilbur, & gawronski, 2010).

  Some people also have internet contacts with no intention of meeting face to face. They establish an online character (who may or may not look like the real person) who interacts with someone else’s online character, sometimes even having on-screen sex. This type of activity apparently appeals mainly to people who do not have good real-life relationships (Scott, mottarella & lavooy, 2006).

Leave a Reply