BẠN CÓ NÊN THEO CHUYÊN NGÀNH TÂM LÝ HỌC?


Should You Major in Psychology?

Nếu tiêu chí chính của bạn để chọn một lĩnh vực theo đuổi là để kiếm được một công việc có mức lương cao thì có lẽ bạn nên chọn chuyên ngành kỹ thuật, máy tính, kinh doanh hoặc một trong những ngành khoa học tự nhiên (Rajecki & Borden, 2011). Tuy nhiên, sinh viên chuyên ngành tâm lý học thực sự tìm được các công việc tốt, bao gồm nhiều công việc có mức độ hứng thú cao hoặc những công việc mang lại cho họ cảm giác trọn vẹn. Theo một cuộc khảo sát, 20 đến 25% sinh viên chuyên ngành tâm lý học đã nhận các công việc như nhân sự hoặc dịch vụ xã hội có liên quan chặt chẽ đến ngành Tâm lý học (Borden & Rajecki, 2000). Một số khác được nhận nhiều công việc khác nhau trong kinh doanh và làm việc cho chính phủ. Bất kể công việc gì, các khóa học tâm lý học cũng giúp mọi người cách xem xét bằng chứng, sắp xếp và viết các văn kiện, xử lý số liệu thống kê, lắng nghe chú tâm những gì mọi người chia sẻ và tôn trọng sự khác biệt văn hóa. Những kỹ năng này rất quan trọng đối với hầu hết mọi loại công việc.

Nhiều sinh viên theo đuổi chuyên ngành tâm lý học và sau đó nộp đơn vào trường y, trường nha khoa, trường luật, thần học, hoặc các trường chuyên nghiệp khác. Khi tìm hiểu các môn học dự kiến cho chương trình chuyên môn mà bạn lựa chọn và sau đó so sánh với các môn học của ngành tâm lý học, bạn có thể sẽ thấy rằng chuyên ngành tâm lý học tương thích với những gì sự nghiệp của bạn kỳ vọng.

Giả sử bạn muốn trở thành một nhà tâm lý học. Các quốc gia đều có những yêu cầu giáo dục đào tạo khác nhau, nhưng gần như tất cả các công việc trong ngành tâm lý học ở Hoa Kỳ và Canada đều yêu cầu trình độ học vấn trên bằng cử nhân. Những người có bằng thạc sĩ có thể nhận được công việc trong lĩnh vực tham vấn giáo dục hoặc sức khỏe tâm thần, nhưng ở hầu hết các bang, họ phải làm việc dưới sự giám sát của người có bằng tiến sĩ. Những người có bằng Tiến sĩ PhD (doctor of philosophy) về tâm lý học lâm sàng hoặc bằng PsyD (tiến sĩ tâm lý học) có thể cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Sự khác biệt chính giữa bằng Tiến sĩ PhD và Tiến sĩ tâm lý học PsyD là bằng PhD bao gồm phải có một dự án nghiên cứu sâu rộng và sau đó làm luận án, trong khi bằng PsyD thì không. Các chương trình PsyD rất khác nhau, bao gồm một số chương trình mạnh về mặt học thuật và một số chương trình khác có tiêu chuẩn thấp (Norcross, Kohout, & Wicherski, 2005). Để giảng dạy hoặc nghiên cứu ở các trường đại học hầu như luôn yêu cầu bằng Tiến sĩ. Ngày càng có nhiều nhà tâm lý học có bằng tiến sĩ làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, công nghiệp và quân đội thực hiện các nghiên cứu liên quan đến các vấn đề trong đời sống thực tiễn.

Để biết thêm thông tin về chuyên ngành tâm lý học, những triển vọng học sau đại học và rất nhiều công việc cho sinh viên tốt nghiệp ngành tâm lý học, hãy truy cập trang web của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ. https://www.apa.org/

Source: Kalat, J. W. (2017). Introduction to psychology (11ed). Boston, MA: Cengage Learning.

Leave a Reply